Skip to content

Invoering CSRD raakt veel bedrijven

Sinds begin dit jaar is in de EU de CSRD van kracht.

CSRD premium

Foto: Canva

Sinds begin dit jaar is in de EU de CSRD van kracht. Grote kans dat deze afkorting u nog weinig zegt.

CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze richtlijn vernieuwt en verdiept de verplichtingen van bedrijven om over duurzaamheid te rapporteren. Het gaat naar schatting om 50.000 grotere bedrijven die over boekjaar 2024 cijfers over hun duurzaamheidsprestaties openbaar moeten maken. Leest u vooral even door als het bedrijf waar u werkt daar vermoedelijk niet bij hoort, want ook dan gaat het u waarschijnlijk raken.

Niet alleen rapporteren over milieueffecten binnen eigen productie

Deze groep grotere bedrijven moet namelijk niet alleen rapporteren over de milieueffecten en sociale of ethische kwesties binnen de eigen productie (de zogenoemde Scope 1), maar ook over de milieueffecten van Scope 2 (de klimaat-effecten bij de opwekking van de aangekochte energie) en over de effecten in de toeleveringsketen (Scope 3). In de voedingsindustrie hebben we het dan over het hele mkb en boeren in de toeleveringsketens van de supermarkten en grotere cateraars.

Ook zal nog heel wat gediscussieerd worden over de juiste indicatoren

In de eerste jaren zullen daarbij wel veel cijfers gebruikt worden die afkomstig zijn uit bedrijfstakgemiddelden, steekproeven en statistieken. Ook zal nog heel wat gediscussieerd worden over de juiste indicatoren. Ik vermoed dat men ook al snel over zal gaan tot het opvragen van de werkelijke cijfers bij toeleveranciers, met name als beleggers of autoriteiten ook verbeteringen willen zien in de gerapporteerde performance. Zo worden banken in toenemende mate verplicht om rekening te houden met klimaatrisico’s van de financieringen die ze verstrekken. In Frankrijk wordt de Nutri-Score van producten al aangevuld met een eco-label.

Een deal over digitalisering

Al met al een goede ontwikkeling. Managen betekent meten. Bij antibiotica hebben we gezien hoe goed dat kan werken en boeren pleiten niet voor niets voor een stoffenbalans. Het is wel zaak om de administratieve lasten een beetje in de hand te houden. Digitalisering met focus op de boer (en niet weer een extra website om wat in te vullen) is daarvoor essentieel. Dat moet krachtdadig worden aangepakt. Het Landbouwakkoord zou daarom een deal over digitalisering moeten bevatten.

Snel delen

Afbeelding
Krijn Poppe

Landbouweconoom

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin