Inzet voor patrijs door Gelderse boeren loont

10-02-2020 | |
Foto: Rob Geerts
Foto: Rob Geerts

Gelderse boeren en particulieren hebben succes geboekt met hun inzet voor behoud en herstel van de patrijs in het buitengebied.

Uit de telgegevens van Stichting Landschapsbeheer Gelderland blijkt dat de populatie van deze boerenlandvogel in de Achterhoek en Rivierenland flink toegenomen is de afgelopen twee jaar. Ruim 800 boeren en particulieren – die aangesloten zijn bij Collectief Rivierenland en Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) – hebben maatregelen genomen voor herstel van de patrijzenpopulaties.

Voedsel en dekking

In totaal is nu 680 hectare speciaal ingericht door boeren en particulieren, met onder andere kruidenrijke akkerranden, graanakkers, struwelen en kruidenrijke graslanden. Dergelijke biotopen zijn belangrijk voor de patrijs. Hier vinden ze dekking tegen roofdieren en voldoende voedsel. De jongen van de patrijs zijn in de beginfase sterk afhankelijk van het aanbod insecten.

Zichtbaar succes

Gelders akkerbouwer Arno Hendriks uit Hernen vertelt over het succes aan de stichting: “We gebruiken een graan-kruidenmengsel dat in de winter goed rechtop blijft staan en dekking geeft aan patrijzen. Meer dekking van planten heeft positieve invloed op de patrijs. Circa 5 à 6 jaar geleden zagen we hier geen patrijzen. Nu zien we 10 à 15 koppels in een gebied van 300 hectare.” Ook in de Achterhoek is zichtbaar resultaat geboekt. Wilfried Klein Gunnewiek van VALA bericht erover in de Gelderlander: “In Vorden en omgeving waren in 2018 tien broedparen, terwijl dat er in 2019 veertien waren. Dat is toch een toename van 40%.” In Berkelland zou het nog beter gaan. Daar observeerden de patrijzentellers 32 broedparen, een verdubbeling volgens Klein Gunnewiek.

Tellingen

De patrijzen zijn geteld door 200 opgeleide vrijwilligers. In 2018 en 2019 hebben zij op vijf verschillende momenten in het jaar in 143 verschillende gebieden geteld. Specifiek doel was om te beoordelen of de maatregelen van boeren effectief zijn. De conclusie van de stichting bevestigt die vraag positief: in 2019 zijn in bijna alle gebieden meer territoria van patrijzen geteld dan in 2018. Op basis van ervaringen uit Engeland en Brabant willen de collectieven de maatregelen uitbreiden in gebieden waar de patrijzen al voorkomen. Dat moet leiden tot 3-5% aan oppervlakte met beheermaatregelen. Ook midden op akkers, want dat zou de patrijzen meer dekking bieden tegen roofdieren dan aan de randen.

Contrast

De resultaten staan in schril contrast met de zure nasmaak van de cijfers en rapporten van het CBS en het WNF afgelopen week. Daarin wordt de duik die de populaties boerenlandvogels juist benadrukt, vooral voor patrijs, kemphaan en veldleeuwerik. Het WNF wijt dit aan intensieve landbouw, verdroging en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Essink
Stefan Essink Voormalig redacteur
Meer over


Beheer