IRS: bestrijdt bietenopslag, voorkom vergelingsziekte

20-03-2020 | Laatste update op 08-11 | |
Bestrijding van opslag. - Foto: Koos van der Spek
Bestrijding van opslag. - Foto: Koos van der Spek

Onderzoeksinstituut IRS adviseert om opslag van bieten te bestrijden om zo verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan. Door de warme winter zijn er nu al bladluizen te vinden die het virus oppikken en over kunnen brengen op de nieuwe bietenplanten.

Afgelopen najaar waren op sommige percelen grote plekken vergelingsziekte zichtbaar, met name in het zuidwesten van Nederland. Om verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan, hanteert de NVWA een teeltvoorschrift waarin staat dat bieten met bladvorming niet voorhanden of in voorraad mogen zijn en dus vernietigd moeten worden. Dit geldt ook voor voederbieten. Ook al geldt dit voorschrift officieel niet voor rode bieten, ook deze kunnen volgens het IRS een virusbron zijn.

Uitgelopen bietenkoppen

Op percelen waar niet is geploegd, maar ook op kopakkers zijn in diverse percelen uitgelopen bietenkoppen zichtbaar. Als dit resten van bieten betreft, die vorig jaar virus hadden, dan vormen zij een belangrijke bron van virus. Dit geldt ook voor hoeken van percelen, die door de nattigheid zijn blijven staan. Op de najaarsbewerkte gronden zijn dit vooral percelen waar nu graan staat. Het advies is om bij de onkruidbestrijding in granen te kiezen voor middelen die ook opslag van suikerbieten bestrijden.

Meijering
Luuk Meijering Redacteur


Beheer