Is 15% biologisch landbouwareaal wensdenken?

21-12-2022 | |
Willem Veldman
Jan Willem Veldman Redacteur
Het gaat om een groei van het biologische areaal van 80.000 hectare naar zo’n 300.000 hectare in 2030.  Foto: Ton Kastermans Fotografie
Het gaat om een groei van het biologische areaal van 80.000 hectare naar zo’n 300.000 hectare in 2030. Foto: Ton Kastermans Fotografie

Na maanden uitstel ligt er nu toch een Actieplan Biologisch.

De ambitie van 15% biologisch landbouwareaal in 2030 is stevig. Het gaat om een groei van 80.000 hectare nu naar zo’n 300.000 hectare in 2030. Veel agrariërs zullen het zien als wensdenken. In de afgelopen jaren groeide de biologische sector maar mondjesmaat. Daarbij staan de biologische verkopen dit jaar stevig onder druk als gevolg van economische tegenwind.

Optimisme in biologische sector

Toch is er in de biologische sector zelf optimisme. Biologisch staat in Den Haag duidelijk op de kaart als een van de duurzame landbouwmethodes om klimaat- en milieudoelen te realiseren. Dat is winst voor een sector die het tot vrij recent moest doen met relatief weinig aandacht.

Biologisch staat duidelijk op de kaart als een van de duurzame landbouwmethodes om klimaat- en milieudoelen te realiseren

Wie in het plan verwacht te lezen hoe Nederland nou precies tot 15% biologische landbouwareaal in 2030 wil komen, raakt teleurgesteld. Benoemde acties zijn een vertrekpunt. De overheid wil samen met de sector en keten aan de slag gaan. Duidelijk is dat het nog te sluiten landbouwakkoord een belangrijke rol moet vervullen. De biologische consumptie moet omhoog en dat kan alleen als supermarkten, groothandels en horeca hier een bijdrage aan willen leveren. De vraag is natuurlijk hoever de overheid wil en kan gaan in het maken van afspraken met betreffende sectoren. Uit ervaring in Denemarken is gebleken dat stimulerend overheidsbeleid kan werken, maar dan moeten wel alle partijen de schouders eronder zetten, zoals LNV ook zelf aangeeft.

De biologische consumptie moet omhoog en dat kan alleen als supermarkten, groothandels en horeca hier een bijdrage aan willen leveren

Het is voorlopig afwachten hoever betrokken partijen willen gaan. Landbouwminister Piet Adema geeft aan de ontwikkelingen te gaan monitoren en het plan waar nodig bij te stellen. De belangrijkste vraag daarbij is natuurlijk hoever de minister zelf wil gaan om de gestelde ambitie te realiseren.

Meer over


Beheer