Jaar na boerenprotest is boer in beeld, oplossing niet

Een jaar na het grote boerenprotest is de boer nog altijd in beeld in de Haagse politiek. Grote verdeeldheid bij zowel de boerenorganisaties als in de politiek hebben de boer echter nog niet vooruit geholpen.

Kippenvel. Dat was het overheersende gevoel een jaar geleden toen agrarisch Nederland een grootse demonstratie hield op het Malieveld. Vanuit het hele land trokken honderden trekkers naar Den Haag. Nachtelijke stoeten van trekkers over de snelwegen, toegejuicht door burgers die de boeren een hart onder de riem staken. Trekkers en oranje zwaailichten domineerden de journaals.

Alle aandacht was gericht op de boeren. De meest verschillende boeren stonden schouder aan schouder om hun zorgen te uiten over hun toekomst en om hun kritiek op het Haagse beleid te ventileren. Nederland schaarde zich massaal achter de boeren. De actie, die begon op initiatief van Bart Kemp en Agractie, behaalde haar doel: boeren, de voedselproducenten van Nederland, staan weer op de kaart. De waardering van de burger voor de boer lijkt terug. Burgers hebben weer begrip voor de lastige situatie waarin boeren hun bedrijf moeten runnen.

Lees ook: Een jaar na boerenprotest 1 oktober

Geen politicus verandert standpunt na boerenprotest

Politiek levert de actie minder op. Hoewel veel politici bereid zijn de duizenden boeren toe te spreken, verandert geen van de politici van standpunt. Zelfs D66-er Tjeerd de Groot, wiens uitspraak dat de veestapel moet halveren een belangrijke reden was voor boeren om naar Den Haag te gaan, hield voet bij stuk.

Vele acties volgden. Een gesprek tussen boeren, landbouwminister Carola Schouten en premier Mark Rutte op het Catshuis wordt actief ondersteund door tientallen trekkers. De saamhorigheid van boeren motiveert hen om door te pakken.

In november wordt het Landbouw Collectief opgericht met als doel om gezamenlijk sterk te staan in het stikstofvraagstuk. Als de landbouw als één mond spreekt, kan ‘Den Haag er niet omheen’. De dertien partijen presenteerden vervolgens een plan met maatregelen om uit de impasse te komen. Het plan werd aan het ministerie voorgelegd met de opties: slikken of stikken. Onderhandelen was voor het collectief geen optie.

Grimmiger sfeer nieuwe acties, Landbouw Collectief klapt

Diverse acties, soms wat grimmiger van sfeer, volgden. De kritiek van politiek Den Haag tegen de boeren nam toe. Met name de ferme en kritische toon van Farmers Defence Force, valt in het verkeerde keelgat in Den Haag. Een overleg met de sector wordt door Rutte en Schouten ter plekke afgezegd als blijkt dat er bedreigingen zijn geuit tegen andere spelers in de sector.

Uiteindelijk klapt het Landbouw Collectief. Het is voorzitter Aalt Dijkhuizen niet gelukt om alle kikkers in de kruiwagen te houden. Als duidelijk wordt dat LTO-voorzitter Marc Calon wel wil doorpraten met Schouten, barst de bom ook in zijn eigen organisatie. Calon kan niet anders dan opstappen. Ook in het bestuur van FDF is het niet allemaal koek en ei. Bestuursleden Van Maanen en Hekman stappen op.

Ondertussen neemt het ministerie het heft in eigen hand en stelt zelf een voermaatregel op om de stikstofuitstoot van de melkveehouderij te reduceren. Met nieuwe protesten tot gevolg. Uiteindelijk besluit Schouten toch ook deze regel te schrappen.

Landbouw verdeeld, politiek debat verder gepolariseerd

Al met al is de impasse een jaar later nog lang niet opgelost. Landbouworganisaties zijn sterk verdeeld en ook het politieke debat over landbouw lijkt zich verder te polariseren.

De boeren zijn wel in beeld. Forum voor Democratie en PVV uiten hun steun aan de boeren en de zeggen dat de sector niet belemmerd moet worden. Linkse partijen houden vast aan krimp van de veestapel omdat al het andere in hun ogen niet werkt. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen werden boeren door diverse partijen genoemd. Ook door partijen die anders geen aandacht hebben voor de agrarische sector.

Voorlopig is daarmee nog geen oplossing gevonden voor de lastige situatie waar de agrarische sector zich bevindt.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.