Skip to content

Jaarplan NVWA: meer capaciteit bij dier- en plantenziekten

De NVWA gaat komend jaar haar capaciteit vergroten voor de bestrijding van dier- en plantenziekten.

Het kabinet trekt jaarlijks meer geld uit voor de NVWA, omdat de organisatie de taken niet kon uitvoeren. Foto: Bert Jansen premium

Het kabinet trekt jaarlijks meer geld uit voor de NVWA, omdat de organisatie de taken niet kon uitvoeren. Foto: Bert Jansen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat komend jaar haar capaciteit vergroten voor de bestrijding van dierziekten die inmiddels een structureel karakter hebben gekregen, waaronder vogelgriep en Afrikaanse varkenspest.

Daarnaast wordt ook de capaciteit voor het afhandelen van uitbraken van aangifteplichtige plantenziekten uitgebreid. Het aantal meldingen op dit terrein is afgelopen jaren toegenomen. Tevens gaat de NVWA het toezicht op het transport van landbouwhuisdieren uitbreiden, onder andere door betere internationale samenwerking. De NVWA wil komend jaar ook de internationale samenwerking in de aanpak van milieufraude versterken, bijvoorbeeld door de bestrijding van illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen. In het kader van de versterkte handhaving mest ligt de focus op de inzet van het rVDM, het systeem van de digitale mestbonnen.

NVWA verandert manier van controle in slachthuizen

De systematiek van controle in slachthuizen wordt in 2023 veranderd. De huidige directie Keuren van de NVWA wordt gesplitst in het onderdeel ‘Slachttoezicht’ dat verantwoordelijk wordt voor alle officiële controles rondom het slachtproces en een onderdeel ‘Handelstoezicht’ dat gericht is op officiële controles die gerelateerd zijn aan handelsstromen. Ook is het plan om de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) te integreren in het slachttoezicht. Voordat dit gebeurt, moet eerst nog een impactanalyse worden uitgevoerd om te kijken of deze maatregel effectief is.

Veilig voedsel

Verantwoordelijk minister Piet Adema van landbouw benadrukt in zijn Kamerbrief over het jaarplan van de NVWA dat de samenleving zelf ook een grote verantwoordelijkheid heeft als het gaat om veilig voedsel en een zorgvuldige omgang met dieren en natuur. De NVWA richt zich vooral op preventie door bedrijven uitleg te geven over de wet- en regelgeving waaraan zij moeten voldoen en door hen te stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld door deelname aan private controlesystemen.

Meer geld voor de NVWA

Het kabinet trekt jaarlijks meer geld uit voor de NVWA, omdat de organisatie de taken niet kon uitvoeren. Voor 2023 is € 42 miljoen extra beschikbaar, vanaf 2028 gaat het jaarlijks om € 100 miljoen extra. Ook de invoering van de nieuwe keuringstarieven, die kostendekkend moeten zijn, is onderdeel van de nieuwe werkwijze van de NVWA. Over de nieuwe tarieven was veel onrust, omdat ze leidden tot 30% hogere kosten voor het agrarische bedrijfsleven, terwijl de nieuwe werkwijze nog niet van kracht werd. Op aandringen van de Kamer heeft Adema besloten de sector ruimer tegemoet te komen dan aanvankelijk gepland.

Snel delen

Afbeelding
Mariska Vermaas

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin