John Koeken: ‘Te weinig bewust van gevolgen saneringsregeling’

Varkenshouders die aan de saneringsregeling voor de varkenshouderij meedoen, zijn zich lang niet altijd bewust van de economische en praktische consequenties. Daarvoor waarschuwt John Koeken, directeur van Exitus.

Voor de Saneringsregeling varkenshouderijen (SRV) hebben meer dan 500 ondernemers ingeschreven. Rond eind maart ontvangen ze informatie over het te ontvangen bedrag. Ondernemers hebben dan 8 weken de tijd om op deze beschikking te reageren. Vanaf dan is het definitief en moeten ze binnen 8 maanden het bedrijf leeg hebben en binnen 14 maanden alles gesloopt. “Zeker zeugenhouders moeten snel reageren want anders redden ze het niet qua tijd om het bedrijf leeg te hebben”, aldus John Koeken, directeur van financieel adviesbureau Exitus. Hij vindt de regeling zelf vrij duidelijk, maar merkt dat lang niet alle ondernemers zich bewust zijn van de consequenties.

Lees ook: Extra geld voor opkoop varkenshouderij

Waar maakt u zich de meeste zorgen over?

“Dat varkenshouders niet het hele financiële plaatje overzien als ze tekenen. Een bedrijf met 700 zeugen en stallen van 10 jaar oud ontvangt al gauw een bedrag van € 1,1 miljoen. In een voorbeeld zijn de sloopkosten € 122.500. Over de boekwinst van gebouwen en varkensstapel moet 45% belasting worden betaald. In dit voorbeeld is dat ruim € 350.000. Na het aflossen van de financiering van € 910.000 blijft er € 55.000 over. Dan zijn er nog allerlei extra kosten zoals een herbestemming en herinrichten van het perceel. Ook kan bij een waardestijging van het perceel een fiscale heffing volgen. Bij een iets andere verhouding tussen opbrengst, boekwaarde en aflossing kan er ook een negatief resultaat volgen. En banken financieren dat niet. Hoeveel bedrijven dat zijn? Dat weet ik niet, maar er zijn situaties die minder gunstig uitpakken dan dit voorbeeld.”

Banken staan niet altijd te springen om een nieuwe activiteit te financieren

Is belasting betalen te voorkomen door een herinvestering?

“Dat kan zeker en kan ook buiten het agrarische zijn. Dat is bij deelname aan deze regeling ruimer dan normaal waar alleen in dezelfde tak mag worden geïnvesteerd. Voor een gemengd bedrijf geldt wat anders; die mogen vooralsnog alleen in de andere tak investeren en dus niet in een nieuwe activiteit. Varkenshouders moeten er rekening mee houden dat banken niet altijd staan te springen om een nieuwe activiteit te financieren. Het is goed om te weten hoe ver de bank gaat, voor de definitieve handtekening te zetten.”

Zitten er nog andere fiscale adders onder het gras?

“Als een bedrijf pas een paar jaar geleden fiscaal gunstig is overgenomen dan gelden voorzettingseisen. Die moeten worden terugbetaald. Hetzelfde geldt voor btw die is teruggevraagd op bijvoorbeeld de aanschaf van een luchtwasser.”

Ik noem dat een levenslang beroepsverbod

Wat heeft u het meest verbaasd?

“Varkenshouders tekenen ervoor dat ze nooit geen varkens meer gaan houden. Ik noem dat een levenslang beroepsverbod. Ze mogen bedrijven aanhouden die buiten de regeling vallen en deze ontwikkelen, maar geen nieuwe locaties meer aankopen. Ze moeten er rekening mee houden dat het beroepsverbod geldt voor alle personen en bv’s die deelnemen in het bedrijf. Het is dus belangrijk goed naar de structuur van het bedrijf te kijken voor de regeling definitief te tekenen.”

Wat moeten varkenshouders doen voordat ze de goedkeuring voor subsidie terugsturen?

“Een eigen rekensom maken omdat het erg bedrijfsspecifiek is waarbij de fiscale positie van bedrijven enorm verschilt, zoals wel of niet herinvesteren. Daarna overleggen met de bank, want er worden stallen gesloopt waar hypotheek op rust. Ook moeten ze goed kijken naar de gevolgen van het beroepsverbod.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.