‘Jonge tuinbouw-ondernemer moet positie afdwingen’

30-12-2019 | |
Peter Wijnands van trainings- en coachingsbedrijf Q-impact. - Foto: Harry Stijger - Foto: Harry Stijger
Peter Wijnands van trainings- en coachingsbedrijf Q-impact. - Foto: Harry Stijger

Peter Wijnands heeft in de afgelopen vijf jaar veel ondernemingen in de tuinbouw gecoacht en getraind, zowel teeltbedrijven als toeleveranciers. Een jonge ondernemer is niet zomaar een manager of bedrijfsopvolger, maar leiderschap is wel aan te leren.

Het trainings- en coachingsbedrijf Q-impact in Haarlem is gespecialiseerd in het ontwikkelen van effectief gedrag. De missie die de coaches hebben, is om de potentie van mensen te ontwikkelen. De insteek daarbij is om de match te maken tussen wat de omgeving vraagt (context) en de drijfveren en talenten van de medewerker(s). Tevens leren ze teams om constructiever samen te werken en coachen en begeleiden ze mensen om hun loopbaanwensen te vervullen.

Hoe ontwikkel je effectief gedrag?

“Mijn aanpak is erop gericht om impact te hebben. Impact met als doel een positieve ontwikkeling te bewerkstelligen op het gedrag van mensen. Mijn drive is om met mijn dienstverlening een wezenlijke bijdrage te leveren aan het succes van de onderneming. Hiervoor heb ik in mijn kleine organisatie een aantal specialisten, zoals een loopbaancoach, hr-adviseur en businesscoach.

Deze specialisten zijn heel praktisch ingesteld en hebben de overtuiging dat we mensen leren door te ervaren. Door het in de praktijk te doen, leer je het beste. Trainen en coachen wisselen we af door terugkoppeling van wat en hoe iemand het heeft gedaan en wat het behaalde resultaat is. Dit is de essentie van onze dienstverlening: leren door te doen.”

Wat is je passie in deze dienstverlening?

“Mijn passie is om mensen te helpen in hun ontwikkeling. En niet alleen als mens maar ook als ondernemer. Dat vergt ook van mij een voortdurende ontwikkeling in hoe ik mensen daarmee kan helpen. Daarbij ben ik vooral gefocust op gedrag en houding ten opzichte van de buitenwereld.

In wetenschappelijke literatuur is te lezen dat 80% van het succes van organisaties wordt bepaald door het gedrag van de medewerkers en maar 20% in kennis die zij hebben. De houding bepaalt hoe je denkt en leeft. Als het gaat om leiderschap en ondernemerschap moet je ook kijken naar hoe iemand denkt en leeft. Leiderschap begint bij je eigen binnenwereld en overtuiging die je hebt in je gedrag. Daar gaat het om en dat is de corebusiness van mijn bedrijf.”

Hoe ga je te werk?

“Ik werk heel doelgericht. Zonder doel geen weg. Hoe leuk is bijvoorbeeld voetballen nog als er geen doel in het veld staat? Je bent dan snel uitgespeeld. Wat een manager moet doen, is doelen stellen waar hij naartoe wil, zowel voor zichzelf als voor zijn organisatie. Tevens moet hij de randvoorwaarden bepalen waaronder gespeeld mag worden.

Om de metafoor van het voetballen te gebruiken: de bal moet binnen de lijnen blijven en mag bijvoorbeeld niet het stadion uit. De leider bepaalt dus de kaders waarbinnen het spel gespeeld moet worden, zodat het voor iedereen duidelijk is. En hij bewaakt deze nauwgezet!”

Wat is je toegevoegde waarde voor jonge ondernemers?

“Jonge ondernemers kan ik onder andere helpen als het gaat om bedrijfsopvolging. Hiervoor zijn drie P’s het fundament:

  • Positie
  • Personeel
  • Perspectief

Een jonge ondernemer zal de ruimte moeten nemen om zijn positie als leider te tonen. Ruimte nemen ten opzichte van de huidige eigenaar/ondernemer van het bedrijf en afspraken moeten maken. Hij zal het vertrouwen van hem en de medewerkers moeten winnen. Laten zien dat hij een goede ondernemer is voor de toekomst. Deze positie zal de jonge ondernemer moeten afdwingen, want die krijgt hij niet zomaar.”

Personeel is belangrijk voor een onderneming. Wat kan jij daarin betekenen?

“Een bedrijfsopvolger leer ik hoe hij medewerkers kan coachen en begeleiden. En hij moet zijn eigen stijl daarin ontwikkelen en niet de stijl van de huidige eigenaar overnemen, want de tijden veranderen. Jonge ondernemers hebben daar veelal niet bij stilgestaan hoe ze dat moeten doen. Meestal zijn ze vanuit hun gevoel wat gaan doen of hebben het hier en daar afgekeken.

Personeel is niet alleen belangrijk voor een onderneming, maar ook behoorlijk complex. De ondernemer moet mensen aannemen, maar ook ontslaan en aanspreken op hun gedrag. Hoe houd je ze op de rails en hoe motiveer en inspireer je ze? Hoe bind je de juiste mensen aan de organisatie? Welke stijl hoort bij mij en wat is effectief? En wat hoort bij deze tijd? Allemaal vragen waarvan de antwoorden van belang zijn voor een jonge ondernemer.”

Je zegt dat tijden veranderen. In welk opzicht?

“Vroeger was de stijl van leiding dat een ondernemer zegt wat er moet gebeuren, maar dat is niet meer van deze tijd. Heden ten dage willen mensen worden aangestuurd op hun intrinsieke motivatie. Dat wil zeggen: veel meer een beroep doen op het eigen denkvermogen, input en verantwoordelijkheid.

Het heeft er ook mee te maken dat als een bedrijf groter groeit, een ondernemer niet alles zelf meer kan controleren. Dan zal hij de mensen moeten aanspreken op hun kennis en kunde. Ze zijn dan zelf verantwoordelijk voor het resultaat. Huidige leiders hebben een andere rol: meer overzicht houden en zorgen dat het gedaan wordt en niet zelf doen.”

Wat is het perspectief dat jonge ondernemers moeten hebben?

“Tijden veranderen, ook als het gaat om innovaties en investeringen. Deze worden steeds bepalender voor het succes. Jonge ondernemers moeten dus een eigen perspectief hebben waar ze naartoe willen en welke keuzes ze moeten maken om er te komen. Ook welke mensen ze moeten aantrekken.”

Als bedrijfsopvolger moet je niet alleen zelf een helder beeld hebben van waar je naartoe wilt, maar dat eveneens kunnen overdragen aan financiers, leveranciers en personeel

“Leiderschap zit ’m in dat je moet uitzoeken hoe het zit, als je het niet weet. Dit alles vanwege continuïteit en toekomst van de onderneming. Het perspectief moet ook snel bij te stellen zijn om in te kunnen spelen op veranderingen. Als bedrijfsopvolger moet je niet alleen zelf een helder beeld hebben van waar je naartoe wilt, maar dat eveneens kunnen overdragen aan financiers, leveranciers en personeel.”

Stijger
Harry Stijger Freelance redacteur


Beheer