Jongrosékalveren blijven gelijk in prijs

Een stabiele prijs lijkt het hoogst haalbare voor jongrosékalveren. Deze week blijft de prijs op € 3 staan.

De markt voor jongrosékalveren maakt een pas op de plaats. In de voorbije weken is de prijs een aantal keren naar boven bijgesteld. Nu lijkt een stabiele prijs het hoogst haalbare. Deze week blijft de prijs op € 3 staan. De afzet verloopt door meerdere factoren moeizamer. Inkopers wachten af wat er gaat gebeuren rondom corona.

Inkopers terughoudend

Bestellingen zijn afgemeten om maar geen voorraden op te bouwen. De slachterijen werken met man en macht om de afzet op peil te houden. Het aanbod is ook nog groot. Eerdere verwachtingen dat dit in de loop van oktober weggewerkt zou worden, zijn bijgesteld. Het gaat zeker deze maand nog duren voordat er wat minder kalveren naar de slacht gaan. De oudrosékalveren blijven op het huidige lage prijsniveau.

De handel en de prijzen blijven slecht. Er is geen zicht op een structurele verbetering van de prijzen. Het aanbod van starters blijft klein. De prijs van deze dieren stond te laag genoteerd, daarom een correctie van € 5. Van een echte prijsstijging is dus geen sprake.

Prognose: Moeizaam prijshoudend.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.