Doorgaan naar artikel

Joustra: ‘Jammer dat kernboodschap niet over voetlicht komt’

Tjibbe Joustra, onafhankelijk voorzitter van AgriNL. - Foto: Fred Libochant premium

Tjibbe Joustra, onafhankelijk voorzitter van AgriNL. - Foto: Fred Libochant

Tjibbe Joustra, onafhankelijk voorzitter van AgriNL, vindt het jammer dat de boodschap van elf bedrijven en LTO Nederland niet is opgepikt.

Het is juist de bedoeling dat boeren meepraten over plannen voor de oplossing van de stikstofproblematiek en de herinrichting die daarvoor in de visie van AgriNL nodig is. Dat een werkdocument van AgriNL ook publiek werd, was niet de bedoeling, erkent hij.

Joustra: “Het was onze bedoeling een advertentie te publiceren. De inhoud van de advertentie vloeit natuurlijk voort uit onderliggende stukken. Dit actieplan was er een van. Het was niet onze bedoeling om dat stuk zo te publiceren.”

Een aantal partijen binnen AgriNL herkent zich niet in het stuk.

“Dat staat die partijen vrij. Het stuk is natuurlijk binnen AgriNL bediscussieerd, wat niet betekent dat alles wat er in staat door iedereen gedeeld wordt.”

Waarom kwam AgriNL op dit moment met deze advertentie?

“Dat wilden we eigenlijk al een hele tijd. Er zit een toevalligheidsfactor in dat het nu naar buiten komt. Wij vinden het van belang om de agrarische sector verder te helpen. Het is een beetje jammer dat dit nu wordt opgevat als contraproductief. Het was nu juist onze bedoeling om een toekomstbeeld te schetsen met een perspectief voor de landbouw.”

Dat is niet door iedereen zo opgevat.

“Dat heb ik begrepen. In ieder geval vanuit sommige boerenorganisaties dat niet gewaardeerd is.”

Niet alleen vanuit boerenorganisaties. Ook door leden van AgriNL zelf.

“Nogmaals: Niemand van de advertentie heeft afstand genomen. Bedrijven hebben hun eigen weging. Ik begrijp dat een van de kritiekpunten van klanten in de richting van de bedrijven is: bemoei je er niet mee. Als bedrijven bij nader inzien vinden dat dit niet had gemoeten, is dat hun beslissing. Dat staat ze vrij.”

Wat betekent dit voor de kracht van AgriNL als ForFarmers, De Heus en Van Drie zeggen: we houden ermee op?

“Een paar bedrijven heeft gezegd dat ze het niet meer zien zitten. Andere bedrijven vinden het nuttig een samenspraakorgaan te hebben. We zullen ons als AgriNL buigen over de consequenties.”

AgriNL zegt niet: we gooien het bijltje erbij neer?

“Nee.”

En de voorzitter zegt ook niet: ‘Er zijn zoveel dingen misgegaan. Dit heeft voor mij consequenties’?

“We hebben afgesproken dat we de volgende vergadering spreken over de consequenties van een en ander.”

Is er nog toekomst voor AgriNL?

“Ik denk dat de agrarische sector zich niet in een isolement moet begeven. Het is goed dat de industrie nadenkt over de toekomst van de sector. Het is jammer dat de kern uit onze advertentie niet is opgepikt, dat boeren moeten meedenken over de toekomst en dat de plannen niet over hen heen komen. Wij staan voor een regionale benadering waarin veel plaats is voor boeren en voor inspraak. We vinden het jammer dat dat punt helemaal ondergesneeuwd raakt.”

Neemt u dat iemand kwalijk?

“Nee. Maar dat was de essentie van onze boodschap. Er is in Nederland ruimte voor een goede levenskrachtige landbouw. Wij vinden dat plannen niet over de agrarische sector moeten komen, maar in samenspraak met de agrarische sector worden ontwikkeld. Dat waren de kernpunten van de regionale aanpak. Het is jammer dat dat weinig over het voetlicht komt.”

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin