Doorgaan naar artikel

Jumbo en AH in nota’s betrekken

Foto: ANP/Ramon van Flymen

Foto: ANP/Ramon van Flymen

Gaat het toch goed komen met die prijs? Twee rapporten deze week, over twee totaal verschillende onderwerpen: natuur en arbeid.

En in allebei is aandacht voor boereninkomen. Het Planbureau voor de Leefomgeving meldt in de studie Lerende evaluatie van het Natuurpact dat natuurherstel niet mogelijk is zonder de landbouw daarbij nauw te betrekken. In overgangszones rondom Natura 2000-gebieden zijn landbouw en natuur verweven. Maatregelen hangen af van type natuur én verdienmodel. ‘Als er geen verdienmodel is, gaat het niet lukken’, zegt de onderzoeker.

Schrijnende prijzen

Van een andere orde: Emile Roemer presenteert als voorzitter van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten een plan voor betere huisvesting. De eisen worden aangescherpt, en daarmee stijgen de kosten. Het moet wél voor iedereen gebeuren. ‘Een gelijk speelveld’, betoogt de oud-politicus. Hij hekelt de schrijnende prijzen die boeren en tuinders ontvangen.

Het moet niet bij woorden blijven

De prijs lijkt inmiddels een vast onderdeel van beleidsnota’s, studies en visies te zijn. Zo hoort het. Het is realiteit dat boeren en tuinders best aan allerlei maatschappelijke eisen willen voldoen, als de extra kosten ook in de opbrengstprijs tot uiting komt. Alleen, het moet niet bij woorden blijven. Het zou interessant zijn ook de Jumbo’s en Albert Heijns van deze wereld in de plannen op te nemen. Bij hen ligt de achilleshiel van een betere wereld: een eerlijke prijs op een gelijk speelveld. De burger betaalt als consument.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Jan Vullings

Hoofdredacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin