Jurist Franca Damen: ‘Natuurvergunning op de tocht’

Jurist Franca Damen zegt dat op termijn rekening moet worden gehouden met de aanscherping van de normen voor ammoniakemissie, ook voor bestaande stallen. Foto: Van Assendelft Fotografie
Jurist Franca Damen zegt dat op termijn rekening moet worden gehouden met de aanscherping van de normen voor ammoniakemissie, ook voor bestaande stallen. Foto: Van Assendelft Fotografie

Alle natuurbescherrmingswetvergunningen staan op den duur mogelijk op de tocht door de systematiek van de Wet Stikstofreductie en Natuurherstel. Dat stelt jurist Franca Damen in een advies dat ze heeft gemaakt voor de Stichting Stikstofclaim.

Doordat in de loop van de tijd alle bedrijven aan nieuwe aangescherpte normen moeten voldoen, zullen ze ook nieuwe vergunningen moeten aanvragen, ‘als er een verplichting komt om bestaande ‘verouderde’ huisvestingssystemen te vervangen door nieuwe systemen’. In de huidige wet is de aanscherping van de eisen voor ammoniakemissie niet geregeld, maar wordt die wel aangekondigd. Damen zegt dat op termijn rekening moet worden gehouden met de aanscherping van de normen voor ammoniakemissie, ook voor bestaande stallen.

Overgangsperiode

Landbouwminister Schouten heeft in de toelichting bij het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering aangekondigd dat er eind 2023 per diergroep aangescherpte emissienormen voor ammoniak in nieuwe stallen en geplande innovaties worden gesteld. De minister zegt voor de benodigde aanpassingen een subsidieregeling met € 280 miljoen uit te trekken voor de periode tot 2030. Voor bestaande stallen gaat een overgangsperiode gelden. Na afloop van die overgangsperiode zullen ook bestaande stallen aan de aangescherpte eisen moeten voldoen. Op dit moment is nog onduidelijk welke eisen voor stallen gaan gelden en hoe lang de overgangsperiode geldt voor bestaande stallen.

Nieuwe omgevingsvergunning

De nieuwe stikstofwet wordt onderdeel van de Omgevingswet. Bij vernieuwing van stallen moet een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dat betekent dat niet alleen gekeken wordt naar de eisen en doelen op gebied van bijvoorbeeld ammoniakemissie, maar dat ook gekeken kan worden naar andere (veranderde) omgevingseisen.

Geen overleg met de minister voeren

John Spithoven van de Stichting Stikstofclaim is er weinig gerust op. ‘Dit loopt uit op een regelrecht drama’, zegt hij in een discussie op Melkveehouders Prikkebord. Hij vreest dat ‘alle bestaande rechten op het gebied van vergunningen op termijn wel eens waardeloos kunnen worden. (…) Tevens kan de overheid sturen waar zij mogelijk nog wel of geen veehouderij wil hebben. Ook kan zij aanvullende eisen gaan stellen, zoals verplichte weidegang of grondgebondenheid’.

Jan Cees Vogelaar (Mesdagfonds) stelt op hetzelfde forum dat de belangenbehartigers geen overleg met de minister moeten voeren over de stikstofwet. ‘Mijn ervaring is dat na een overleg de sluipmoordenares Schouten en haar jaknikker legertje aan ambtenaren aan de wereld melden dat ze in goed overleg met het bedrijfsleven de maatregelen hebben besproken en dan de Kamerleden van de coalitie daarin denken te kunnen schuilen’.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.