Doorgaan naar artikel

Kabinet: betaal juist nu eerlijke prijs aan boer

Bloemen worden doorgedraaid op de bloemenveiling.  - Foto: ANP

Bloemen worden doorgedraaid op de bloemenveiling. - Foto: ANP

Supermarkten en andere partijen in de voedselketen moeten juist nu redelijkheid betrachten bij prijsonderhandelingen, zegt het kabinet.

In een brief aan de Tweede Kamer over het economisch maatregelenpakket in verband met de coronacrisis, roept het kabinet op de boeren en tuinders goed te betalen. “Het voorbeeld van Aldi Duitsland om juist in deze onzekere tijden een hogere prijs voor melk aan leveranciers te betalen, verdient in Nederland navolging”, zegt het kabinet.

Borgstellingsregeling gaat in

Het kabinet heeft besloten de borgstellingsregeling voor de land- en tuinbouw per woensdag 18 maart in te laten gaan. De regeling is nog niet gepubliceerd, maar zodra dat het geval is, geldt ze met terugwerkende kracht.

Problemen door afnemende vraag

De land- en tuinbouw hebben te maken met een afnemende vraag. Dat komt doordat wereldwijd winkels (bij voorbeeld Franse bloemenwinkels) hun deuren sluiten, maar ook doordat het transport binnen Europa hapert door de grensmaatregelen die sommige landen hebben getroffen. De Europese Commissie probeert de lidstaten ervan te overtuigen de goederenstroom op gang te houden, zeker voor voedingsmiddelen en medische spullen.

Productie niet snel afstemmen op vraag

De land- en tuinbouw zijn niet in staat andere afzetkanalen of -markten te vinden en ze kunnen bovendien de producite niet snel afstemmen op de vraag, schrijft het kabinet. “Bovendien laat een teelt zich niet uitzetten en moet er doorgewerkt worden om te kunnen oogsten, ook al is er geen afzet.” Daardoor ontstaan liquiditeitsproblemen.

90% van loonkosten overnemen

VVD-Kamerlid Arne Weverling is blij dat bedrijven op die manier een voorziening kunnen treffen. De uit het Westland afkomstige liberaal liet zich het afgelopen weekeinde en maandag 16 maart informeren over de situatie in onder andere de bloemensectoren. “Het is toch gek om te zien dat een bloemenhal helemaal leegstaat.”

Weverling zegt dat de regeling die het kabinet heeft getroffen om tot 90% van de loonkosten over te nemen, een deel van de zorg wegneemt. “Maar andere kosten voor ondernemers gaan door, terwijl er geen omzet gemaakt wordt. Dan is het fijn dat je een beroep kunt doen op een noodkrediet”, aldus de VVD‘er, die zegt dat het totale pakket in elk geval voor de eerste periode goed is.

Geurts wacht signalen af

CDA‘er Jaco Geurts vindt het “goed dat het kabinet in het bijzonder oog heeft voor de cruciale boeren in de voedselketen. Boeren en tuinders mogen wat het CDA betreft niet onevenredig hard worden getroffen.” Geurts ondersteunt de oproep om bijvoorbeeld een hogere prijs voor melk te betalen. Hij heeft op dit moment nog geen berichten dat ketenpartijen misbruik maken van de situatie. “Ik wacht de signalen af.”

Reactie landbouwwoordvoerders

Landbouwwoordvoerders ondersteunen de prioriteit die bij de gezondheidszorg en de voedselvoorziening wordt gelegd. “Het is van groot belang dat de productie en de logistieke ketens intact blijven”, zegt PvdA‘er William Moorlag. SGP‘er Roelof Bisschop constateert met instemming dat boeren en tuinders in elk geval erkend zijn als cruciale beroepsgroep. Of het pakket aan economische maatregelen afdoende is, kan hij niet overzien. “Veel hangt af van de uitwerking. Ik ga ervan uit dat de land- en tuinbouworganisaties daar ook bij betrokken worden.”

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin