Skip to content

Kabinet komt met grotere compensatie NVWA-tarieven

Het kabinet gaat de stijging van de NVWA-tarieven als gevolg van de nieuwe kostprijsberekeningen verder compenseren.

Een NVWA-medewerker stempelt het papierwerk bij een controle. Een groter deel van de tariefstijgingen gaat worden gecompenseerd. - Foto: Diederik van der Laan

Een NVWA-medewerker stempelt het papierwerk bij een controle. Een groter deel van de tariefstijgingen gaat worden gecompenseerd. - Foto: Diederik van der Laan

Het kabinet gaat de stijging van de NVWA-tarieven als gevolg van de nieuwe kostprijsberekeningen verder compenseren. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de wensen van de Tweede Kamer.

Landbouwminister Piet Adema kondigde recent de nieuwe tarieven aan voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Vanwege de wens om tot kostendekkende tarieven te komen, zou dit een prijsstijging betekenen van 30% (€ 30 miljoen) voor het bedrijfsleven, waaronder slachthuizen en veehouders.

De veesector was niet te spreken over de tariefstijgingen, mede omdat de nieuwe rekenmethode voor keuringskosten nog niet in werking is. Met deze nieuwe rekenmethode moet het voor het bedrijfsleven mogelijk worden om de kosten te drukken door efficiënter te werken.

Extra compensatie NVWA-tarieven vanwege afspraken werktijd en reistijd

Adema had al aangekondigd de extra kosten vanwege de afspraken over werktijd en reistijd te compenseren (€ 8,6 miljoen) en de extra kosten voor kleine en middelgrote slachterijen te dempen met € 1,4 miljoen. Het kabinet trekt nu nog € 8,6 miljoen extra uit om de tarieven 2023 incidenteel te dempen. Daarmee komt het ministerie in totaal € 18,6 miljoen tegemoet, dat beslaat ruim de helft van de verwachte kostenstijging.

Snel delen

Afbeelding
Mariska Vermaas

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin