Kabinet kritisch over inzet crisisreserve voor kunstmestbranche

20-12-2022 | |
Het kabinet is kritisch op het schrappen van importtarieven van de twee kunstmestgrondstoffen ammoniak en ureum. - Foto: Canva/Srinuan Hirunwat
Het kabinet is kritisch op het schrappen van importtarieven van de twee kunstmestgrondstoffen ammoniak en ureum. - Foto: Canva/Srinuan Hirunwat

Het kabinet is kritisch op de mogelijke inzet van de landbouwcrisisreserve van € 450 miljoen voor het ondersteunen van de kunstmestindustrie of gebruikers van kunstmest.

Dat blijkt uit de kabinetsreactie op het voorstel van de Europese Commissie om de voedselzekerheid in de EU veiligstellen nu de beschikbaarheid van kunstmest beperkt is vanwege de oorlog in Oekraïne.

Het kabinet vindt het niet goed dat er zoveel steun gaat naar intensieve energieverbruikers. Ook vreest het kabinet voor een ongelijk speelveld in Europa omdat het aan de lidstaten is om de crisisreserve al dan niet in te zetten.

Schrappen importtarieven ammoniak en ureum

Ook is het kabinet kritisch op het schrappen van importtarieven van 6,5% van de twee kunstmestgrondstoffen ammoniak en ureum voor 24 maanden. Volgens het kabinet is deze maatregel onvoldoende onderbouwd.

“Het kan op korte termijn de prijs van meststoffen doen verminderen, maar geeft geen stimulans aan de Europese meststoffenindustrie om te verduurzamen door gebruik te maken van lokaal beschikbare grondstoffen, recycling van reststromen en productie van fossiel-vrije kunstmest”, aldus het kabinet.

Nederland is een exporterend land voor kunstmestproducten. Verwacht wordt dat het schrappen van de importtarieven voor kunstmestproducten uit derde landen weinig gevolgen zal hebben voor de nationale begroting, maar wel voor de concurrentiepositie van de Nederlandse meststoffensector.

Nog geen besluit over kunstmestvervanger renure

In de meststoffenstrategie stelt de Europese Commissie ook voor om meer in te zetten op hergebruik van mineralen en het efficiënter gebruik van meststoffen door precisielandbouw. Dit is in lijn met de Nederlandse wens om renure, mineralenconcentraat uit dierlijke mest, toe te laten als kunstmestvervangers. Daarover heeft de Europese Commissie nog geen besluit genomen. De verwachting is dat hier komend voorjaar een besluit over wordt genomen.

Meer prijsinformatie over kunstmest vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur
Meer over


Beheer