Kabinet neemt meer regie bij klimaatbeleid

03-06 | |
Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Foto: ANP
Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Foto: ANP

Het kabinet gaat meer regie nemen bij het klimaatbeleid en scherpt de doelstellingen verder aan.

Dat blijkt uit het beleidsprogramma klimaat dat minister Rob Jetten van Klimaat en Energie heeft gepresenteerd. Jetten vreest dat anders de 60% CO2-reductie in 2030, zoals opgenomen in het regeerakkoord, niet wordt gehaald. Het ontbreekt volgens hem niet aan doelen, maar wel aan uitvoering.

Per sector doel stellen

Terwijl in het Klimaatakkoord vooral werd aangezet op eigen verantwoordelijkheid van sectoren door gezamenlijk afspraken te maken, gaat het kabinet nu meer regie nemen en per sector een doel vast te stellen hoeveel CO2-uitstoot er nog mag zijn in 2030. Op het gebied van landbouw- en landgebruik betekent dit een aanscherping van ongeveer 2 Mton voor de landbouw en ongeveer 1,5 Mton voor het landgebruik ten opzichte van de ambities uit het klimaatakkoord. De te behalen indicatieve restemissie voor de landbouw bedraagt 18,9 Mton in 2030 en voor het landgebruik 1,8 -2,7 Mton CO2 equivalent in 2030.

Betrokken ministers worden verantwoordelijk voor het behalen van de doelen in hun eigen sector en de coördinerend minister voor Klimaat en Energie bewaakt de voortgang en samenhang van de uitvoering van het gehele klimaatbeleid.

Op tempo komen

Het nationale klimaatbeleid voor de landbouw en het landgebruik bestaat hoofdzakelijk uit het uitvoeren van het Klimaatakkoord, de gecombineerde aanpak in het landelijk gebied en het samenhangend pakket ter verduurzaming van de glastuinbouw. De stikstofaanpak moet de uitvoering van het klimaatakkoord ondersteunen.

Het klimaatbeleid is opengesteld voor consultatie. Het plan moet er volgens Jetten voor ‘zorgen dat noodzakelijke transities in de komende jaren op tempo komen, we strakker sturen op de uitvoering van afspraken en vervuilende activiteiten een eerlijkere prijs krijgen’.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer