Kabinet onderzoekt extra steun voor door oorlog gedupeerde bedrijven

02-06 | |
Het maatregelenpakket is volgens Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat, in lijn met de ondersteuning die omliggende landen bieden aan het bedrijfsleven. - Foto: ANP
Het maatregelenpakket is volgens Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat, in lijn met de ondersteuning die omliggende landen bieden aan het bedrijfsleven. - Foto: ANP

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat gaat onderzoeken hoe bedrijven die getroffen worden door de oorlog in Oekraïne extra ondersteund kunnen worden als dat nodig is.

Dat zegt ze toe in reactie op een motie van CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch. Adriaansens voegt er wel aan toe dat het bedrijfsleven dat gedupeerd is door de oorlog, wordt ondersteund bij het vinden van andere afzetkanalen.

Bovendien blijkt uit de overleggen die de minister heeft met banken dat er op dit moment geen extra vraag is naar liquide middelen en dat het bestaande pakket van maatregelen, met bijvoorbeeld de borgstellingsregelingen voor het MKB en de landbouw en de duurzaamheidssubsidies, voldoende zijn. Het maatregelenpakket is volgens haar ook in lijn met de ondersteuning die omliggende landen bieden aan het bedrijfsleven. Omdat de situatie kan veranderen, is het kabinet bereid te onderzoeken hoe de regelingen eventueel aangepast kunnen worden.

Groep Van Haga diende samen met BBB opnieuw een motie in om de rode diesel weer in te voeren voor onder andere de landbouw. Deze motie werd opnieuw ontraden.

Lees meer over de gevolgen van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland voor de food- en agribusiness

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur
Meer over


Beheer