Kabinet scherpt hygiënebeleid nertsenhouderij aan

Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Medewerkers in nertsenhouderijen mogen alleen nog bij hun dieren komen met persoonlijke beschermingsmiddelen zoals niet-medische mondkapjes en gezichtsmaskers.

Landbouwminister Carola Schouten en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid hebben de hygiënemaatregelen aangescherpt na de recente nieuwe coronabesmettingen op nertsenbedrijven. In totaal zijn er nu 22 nertsenbedrijven besmet met het coronavirus Covid-19. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat extra controleren op de naleving. Ook wordt het onderzoek naar de bron van de besmettingen geïntensiveerd.

Geen subklinische coronabesmettingen

Uit het bloedonderzoek naar antistoffen tegen het coronavirus onder alle nertsenbedrijven blijkt dat er geen besmettingen op bedrijven zijn geweest die niet zijn opgemerkt. Er zijn geen antistoffen gevonden op bedrijven die niet besmet zijn verklaard. Ook bij konijnenbedrijven zijn tot nu toe geen antistoffen tegen het virus gevonden. Zeventien van de veertig konijnenbedrijven zijn inmiddels getest op antistoffen tegen het Covid-19, omdat deze diersoort mogelijk ook gevoelig is voor het virus. Om alles uit te sluiten worden ook de andere konijnenbedrijven nog getest.

Ontheffing voor diertransport en mest

Door het vervoersverbod van nertsen en nertsenmest dreigen op enkele bedrijven problemen te ontstaan. Tien nertsenbedrijven voeren normaal de pups af naar een andere locatie om ze daar op te fokken, omdat op de bedrijven onvoldoende ruimte in de stallen is voor alle dieren. Omdat er op deze bedrijven dierenwelzijnsproblemen ontstaan, krijgen deze bedrijven onder strikte voorwaarden een ontheffing om de dieren af te voeren. De jonge nertsen gaan naar leegstaande locaties van dezelfde bedrijven. Ze mogen nadrukkelijk niet naar geruimde bedrijven worden vervoerd. Deze laatste categorie bedrijven mag niet herbevolkt worden.

Oproep tot preventieve ruiming

Donderdag riep de veiligheidsregio Oost-Brabant op om de nertsenbedrijven preventief te ruimen. Het kabinet wil dit op dit moment niet, omdat gezonde dieren geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. Daarnaast is ruiming wel een heel drastische maatregel. Wel heeft het kabinet het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) gevraagd om een advies over de recente ontwikkelingen met nieuwe besmettingen. Ook is de Deskundigengroep Dierziekten om advies gevraagd.

Kamervragen

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over de nieuwe besmettingen bij nertsenbedrijven. Ze wil onder andere van de minister weten hoe het kan dat er nog nieuwe besmettingen bij nertsenbedrijven zijn, terwijl er bij mensen aanzienlijk minder besmettingen zijn. Ze vraagt of nertsen gevoeliger zijn voor het virus dan gedacht, en of het ministerie kan uitsluiten dat bedrijven met opzet zijn besmet, omdat de economische situatie in de sector heel slecht is.

Over een eventuele stoppersregeling voor nertsenhouders komt naar verwachting eind augustus meer informatie.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer