Kabinet voor uitbreiding Europese emissierichtlijn

19-09 | |
Luchtwasser op varkenshouderij. - Foto: Michel Velderman
Luchtwasser op varkenshouderij. - Foto: Michel Velderman

Het kabinet staat in principe achter het voorstel van de Europese Commissie om meer veehouderijbedrijven onder de nieuwe Richtlijn Industriële Emissies (RIE) te laten vallen en ook de uitstoot van methaan op te nemen in de richtlijn.

Dat schrijft plaatsvervangend landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Schouten kan het bijdragen aan een gelijk speelveld voor boeren in de EU. Wel wil het kabinet een impactanalyse maken van het effect van de beleidswijziging voor veehouderijbedrijven, ook in het kader van de transitie van de landbouw die gaande is.

Bijdragen aan Green Deal

De Europese Commissie heeft de RIE, een regeling uit 2010 die vooral bestemd is voor de industrie geëvalueerd en is dit voorjaar met een aanpassingsvoorstel gekomen. “Uit de evaluatie van de Commissie blijkt dat de RIE bijdraagt aan een belangrijke emissiereductie van verontreinigende stoffen naar lucht, water en bodem in Europa, maar minder succesvol is op het gebied van grondstoffenefficiëntie, circulaire economie, innovatie en CO2-reductie. Met de herziening wil de Commissie de effectiviteit op al deze terreinen vergroten en bijdragen aan de EU Green Deal”, schrijft Schouten.

De Europese boerenorganisatie Copa-Cogeca is fel tegen het plan

In de huidige regeling vallen intensieve bedrijven met meer dan 40.000 kippen, meer dan 2.000 vleesvarkens of meer dan 750 zeugen al onder de regels voor industriële emissies. Hier is in de vergunning rekening mee gehouden. Bedrijven die onder de Rie vallen moeten in sommige gevallen hun emissies naar water, lucht en bodem rapporteren.

Drempelwaarde verlagen

Brussel wil de drempelwaarde nu verlagen naar 300 zeugen of 500 varkens, 10.714 legkippen en 5.000 vleeskuikens of andere kippen. Ook stelt de commissie voor en om rundveehouderijen met meer dan 150 stuks toe te voegen aan de RIE. Ook wil de Europese Commissie de methaanuitstoot door veehouderijbedrijven opnemen in de RIE. In de huidige vorm van de regeling worden geen eisen aan methaan gesteld.

Het voorstel wordt nog behandeld door de Raad Milieu en zal verder in overleg met het Europees Parlement en de Commissie uitgewerkt moeten worden.

De Europese boerenorganisatie Copa-Cogeca is fel tegen het plan. Ze vrezen nadelige gevolgen als veel veehouderijbedrijven opeens moeten gaan voldoen aan een duur emissie-protocol dat primair is opgezet voor grote bedrijven. Het systeem staat volgens hen te ver van de praktijk op het boerenbedrijf.

Ook de SGP heeft grote vraagtekens bij met name de toevoeging van (grote) rundveebedrijven aan de systematiek. De partij vraagt zich af hoe de industriële benadering past bij het grondgebonden karakter van de melkveehouderij, en vraagt zich af of het risico bestaat dat dit een negatieve impact heeft op weidegang. Ook vraagt de partij zich af wat de impact zal zijn van het opnemen van de methaanuitstoot in de RIE. De SGP-fractie vraagt de minister om terughoudendheid zolang de impactanalyse van het voorstel nog niet is afgerond.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur
Meer over


Beheer