Kabinet wacht op uitkomst gesprekken Remkes

23-08 | |
Karien van Gennip (CDA, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), premier Mark Rutte VVD en Wopke Hoekstra (CDA), minister van Buitenlandse Zaken, tijdens het debat over het stikstofbeleid.  - Foto: ANP
Karien van Gennip (CDA, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), premier Mark Rutte VVD en Wopke Hoekstra (CDA), minister van Buitenlandse Zaken, tijdens het debat over het stikstofbeleid. - Foto: ANP

Het kabinet houdt vast aan de gemaakte afspraken over het stikstofbeleid in het coalitieakkoord en wil daar verder over praten nadat het proces van Johan Remkes afgerond is.

Dat zeiden zowel minister-president Mark Rutte als zijn minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Deze laatste moest zich verantwoorden voor zijn uitspraken over het stikstofbeleid tegenover de Tweede Kamer. Hoekstra stelde als CDA-leider namelijk dat wat hem betreft de stikstofdoelen ‘niet heilig’ zijn.

Als minister staat hij echter wél achter de gemaakte afspraken tussen de vier coalitiepartijen. Hoekstra zag zelf ook dat dit ‘schuurt’, maar hij is niet van plan om zijn steun voor een van beide in te trekken. Het kabinet blijft daarmee ook achter het werk van stikstofminister Christianne van der Wal van de afgelopen maanden staan, aldus premier Rutte.

Geen uitspraken over opschuiven doeljaar 2030

Of er eventueel ruimte is om het doeljaar 2030 op te schuiven naar bijvoorbeeld 2035, wil het kabinet niks over zeggen. De ministers wachten eerst de uitkomsten van het proces met Johan Remkes af. De afgelopen maand heeft de oud-VVD-minister gesprekken gevoerd over het stikstofbeleid, maar daarbij stonden de doelstellingen en de uitgangspunten niet ter discussie, bevestigde Hoekstra nog maar eens, op aandringen van verschillende Kamerleden.

De CDA-fractie schaarde zich aan het begin van het debat achter de uitspraken van partijchef Hoekstra en vindt het nodig dat er ruimte komt voor zowel boeren als provincies om later dan 2030 aan de stikstofreductiedoelen te voldoen. Ook deze partij wil daar wel pas nádat Remkes met een verslag komt, verder over discussiëren.

Lees ook: Tweedeling in coalitie om stikstofdoel https://www.boerderij.nl/tweedeling-in-coalitie-om-stikstofdoel

Waar Remkes mee komt, is overigens ook nog niet helemaal duidelijk. Volgens premier Rutte is dat aan de gespreksleider zelf om daar invulling aan te geven: “Waar hij mee komt, weet ik niet precies, misschien komt er een verslag of een reflectie, misschien komt er wel niks”.

Onbekend wanneer Remkes bevindingen presenteert

Desgevraagd laat de woordvoerder van Remkes in dit verband weten dat “zijn bevindingen kunnen gaan over het proces en over de inhoud”. Wanneer deze komen, is afhankelijk van de verdere planning. Zo is eerder met de boerenbelangenbehartigers afgesproken dat er verder gepraat zou worden over onder andere innovatie. Of en wanneer dit gesprek zal zijn, is nog niet bekend.

De oppositie in de Tweede Kamer had moeite met de uitleg van Hoekstra, omdat hij als CDA-leider een andere mening heeft dan in zijn rol als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Rutte IV. Onder andere Jesse Klaver vond het niet kunnen en drong aan op het opstappen van Hoekstra: “Ik debatteer niet met de CDA-leider die interviews geeft, ik debatteer met de minister. En als u als minister het kabinetsbeleid niet kunt of wilt onderschrijven dan is er slechts één andere optie: dan schrijft u een brief aan de koning.”

Eerder in het debat prezen rechtse oppositiepartijen het CDA juist om het lef dat de partij toont door afstand te nemen van het door boeren volop bekritiseerde stikstofbeleid.

Lees ook: Oppositiepartijen: nul vertrouwen in kabinet

van Rooijen
Meer over


Beheer