Kabinet wil fonds voor asbestsanering bedrijven

03-03-2020 | |
Foto: Jan Willem Schouten
Foto: Jan Willem Schouten

Het kabinet wil een fonds oprichten om bedrijven, waaronder agrarische bedrijven, te ondersteunen bij het saneren van asbestdaken. Op dit moment wordt uitgezocht of dit juridisch mogelijk is, gezien de regels voor staatssteun.

Om particuliere dakeigenaren te helpen bij het verwijderen van hun asbestdak, stelt het kabinet een fonds in waaruit dakeigenaren een lening kunnen krijgen. Het kabinet stelt hier € 12 miljoen voor beschikbaar. Het is de bedoeling dat gemeenten en provincies het fonds verder vullen. Het fonds moet dakeigenaren helpen een lening te krijgen voor het vervangen van de daken, doordat de overheid garant wil staan voor de lening.

Verwijdering asbestdaken doorzetten

Het instellen van het fonds is onderdeel van de aanpak van asbestdaken. Vorig jaar stemde de Eerste Kamer een wetsvoorstel voor een verbod op asbestdaken per 2025 weg, waardoor er nu geen wettelijke basis meer ligt om de daken te verwijderen.

Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf

Minister Stientje van Veldhoven heeft met een aantal provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken ondertekend. Met deze verklaring willen de partijen de verwijdering van asbestdaken doorzetten. “Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf. Het is dus niet de vraag of maar hoe we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen”, aldus Van Veldhoven.

Eenvoudige asbestsanering

Naast de afspraken over fonds hebben de ondertekenaars afspraken gemaakt over onder andere meer en gerichte communicatie om dakeigenaren bewust te maken van het feit dat het beter is hun asbestdak te verwijderen. Ook wordt ingezet op vereenvoudiging van de uitvoering van de asbestdakensanering, waar dit veilig en verantwoord kan. Hierdoor kunnen kosten mogelijk worden verlaagd.

LTO mist regie overheid

LTO Nederland heeft de Samenwerkingsverklaring niet getekend. LTO mist in de voorgestelde aanpak de risicogerichte benadering, ruimte voor innovatie en verantwoorde regie vanuit de overheid om het opruimen van asbest veilig, betaalbaar en sneller uit te voeren.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur
Meer over


Beheer