Kabinet wil meer ruimte rond natuur

Foto: ANP - anp
Foto: ANP

Het kabinet wil economische ontwikkeling rond natuurgebieden lostrekken door de belemmerende werking ervan te verminderen.

Er komen voorlopig geen nieuwe Natura 2000-gebieden. Natuurgebieden waarvan de bescherming zelfs met de meest strenge maatregelen nauwelijks kan worden gewaarborgd, krijgen mogelijk een andere status. De aanwijzingsbesluiten van de huidige Natura 2000-gebieden worden opgeschoond, zodat de bescherming zich beperkt tot wat de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn vereist.

Dit zijn maatregelen die het kabinet neemt om ruimte voor ondernemen rond Natura 2000-gebieden te creëren. De maatregelen zijn woensdag 13 november in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld.

Lees verder onder de tweet

Flexibel natuurbeleid

Het kabinet wil flexibiliteit in de uitvoering van het natuurbeleid, zegt landbouwminister Carola Schouten. Ze wil de bescherming van specifieke soorten die in het ene gebied nauwelijks beschermd kunnen worden, in andere gebieden meer beschermen. Daarvoor moet ze in overleg met de Europese Commissie. “We moeten realistisch zijn en rekening houden met de praktische uitvoerbaarheid”, zegt Schouten.

Stimulans om eiwitgehalte in veevoer te verlagen

Het kabinet komt binnenkort met maatregelen om boeren te stimuleren het eiwitgehalte in veevoer te verlagen. Boeren krijgen daarbij de mogelijkheid om op hun eigen manier de stikstofemissie via ammoniak te verminderen. “Boeren kunnen maatregelen nemen die binnen hun bedrijfsvoering past. We gaan daarover in gesprek met de sector”, zegt Schouten. De minister geeft aan dat de boeren daar ook ‘in materiële zin’ bij worden ondersteund.

Landbouwminister Schouten noemt het een pakket van slimme en zorgvuldige maatregelen. “We schrijven niet voor hoe het moet gebeuren, wel dat het moet gebeuren.”

Met de veevoermaatregel denkt het kabinet in het eerste jaar een stikstofwinst te boeken van 3,6 mol per hectare per jaar. Bij de warme sanering van de varkenshouderij zal de stikstofdepositie met 2,8 mol per hectare per jaar worden verminderd. De snelheidsverlaging leveren 1,2 mol per hectare per jaar op.

Kosten voermaatregelen verder onderzocht

Voorwaarden zijn dat gezondheid en welzijn van het dier niet in geding mogen komen en evenmin de volksgezondheid. Het kabinet wil het voor de boeren aantrekkelijk maken. De kosten van de voermaatregel worden nog nader onderzocht. Landbouwminister Schouten denkt dat de veevoermaatregelen ook een voordeel voor de boeren zelf kunnen opleveren. Zij denkt dat een verlaging van het eiwitgehalte in het voer kan leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering.

Diegenen die willen stoppen moeten dat op een nette en zorgvuldige manier kunnen gaan doen

Minister Schouten zegt in een toelichting dat alles er op gericht is om boeren die boer willen blijven daartoe ook de mogelijkheid te bieden. “Diegenen die willen stoppen moeten dat op een nette en zorgvuldige manier kunnen gaan doen. Uitgangspunt blijft dat degenen die nu hun passie uitvoeren, dat ook kunnen blijven doen, maar misschien wel op een andere manier, die leidt tot minder stikstofuitstoot.”

Hoewel de bedoeling van de maatregelen is dat er op korte termijn stikstofruimte komt voor de bouw van woningen, is niet duidelijk op welke termijn die ruimte wordt gerealiseerd.

Verlaging maximumsnelheid

Behalve de veevoermaatregel wordt ook de maximumsnelheid overdag verlaagd. Die maatregelen is volgens premier Rutte nodig om te zorgen dat woningbouw door kan gaan. Voor de realisatie en herstel van essentiële infrastructuur, zoals bruggen, dijken en kustwerken komt een noodwet, die er voor zorgt dat die werken door kunnen gaan.

Schouten zegt dat “de tijd om voor de natuur op de pof te leven voorbij is. We brengen een halt toe aan de verslechtering en zitten in op verbetering. Dat is een andere aanpak dan tot nu toe”.

In gesprek met boeren

Schouten zegt in een toelichting dat het kabinet het belangrijk vindt om boeren perspectief te bieden. “Als je door wilt gaan, kun je doorgaan. Misschien op een andere manier, maar daar word je bij geholpen.”

Schouten zegt dat zij in gesprek met de boeren wil horen wat daarvoor nodig is en welke ideeën boeren daar zelf bij hebben. Het eerste gesprek daarover werd woensdagmiddag al gevoerd. “Boeren hebben zelf vaak ideeën hoe ze dit willen aanpakken. Daar sluiten wij graag bij aan.”

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer