Kabinet zet volgens CPB veerkracht bij nieuwe crises op het spel

11-01-2022 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Het nieuwe kabinet zorgt er met al zijn miljardenplannen voor dat toekomstige generaties met veel extra lasten te maken krijgen.

Volgens een doorrekening van het coalitieakkoord door het Centraal Planbureau (CPB) kan de staatsschuld de komende decennia fors oplopen. Daarmee zet Nederland ook het eigen vermogen op het spel om nieuwe schokken goed op te vangen.

Imago van zuinigste jongetje van de klas

Dat Nederland tijdens de coronacrisis bedrijven massaal kon steunen en overeind kon houden, was mede te danken aan de goed gevulde schatkist vlak voor de virusuitbraak. Maar uitgaande van de nieuwe berekeningen van het CPB lijkt Rutte IV afstand te nemen van het imago van zuinigste jongetje van de klas.

Stijgende staatsschuld

In de Tweede Kamer is dinsdag 11 januari door verschillende oppositiepartijen bezorgdheid getoond over de stijgende staatsschuld, die kan oplopen tot 92% van het bruto binnenlands product in 2060. Als de rente ondertussen stijgt, zal dat percentage fors hoger zijn. Uitgaande van de huidige Europese normen zou zelfs met de huidige rentestand in de toekomst weer moeten worden bezuinigd om de staatsschuld binnen Europese regels te houden.

Meer mensen in overheidsdienst

Een van de effecten van het coalitieakkoord is dat de lasten voor het bedrijfsleven (ten opzichte van de begroting die in september is ingediend) iets zullen toenemen, terwijl gezinnen iets meer worden ontzien. De overheid neemt meer mensen in dienst, wat leidt tot een extra vraag op de arbeidsmarkt, met hogere lonen tot gevolg. De koopkracht neemt in doorsnee met 0,4% toe, waarbij de lagere inkomensgroepen naar verhouding iets meer profiteren.

Toekomstige generaties profiteren ook

Het CPB geeft aan dat toekomstige generaties enerzijds te maken kunnen krijgen met een extra schuldenlast, maar diezelfde generaties plukken ook de vruchten van de investeringen in bijvoorbeeld onderwijs, klimaat en milieu. Niets doen aan de klimaataanpak kost waarschijnlijk ook geld, maar dat heeft het CPB nu allemaal niet uitgerekend.

ANP Algemeen Nederlands Persbureau


Beheer