Kalfsvleesmarkt in ongewisse door coronacrisis

26-03-2020 | |
Jonge rosés bij een mester in de stal. - Foto: Bart Nijs
Jonge rosés bij een mester in de stal. - Foto: Bart Nijs

De handel in rosévleeskalveren verloopt momenteel dramatisch. Slachterijen zien dat de afzet van kalfsvlees flinke hinder ondervindt van de maatregelen die in Europa gelden vanwege het coronavirus.

De grootste klap zit in de export van het kalfsvlees. Zo’n 95% van het kalfsvlees gaat normaal gesproken naar het buitenland. Die afzet valt nu voor een belangrijk deel weg. Grote delen van Europa zitten op slot en horecabedrijven in bijvoorbeeld Frankrijk en Italië nemen niet tot nauwelijks meer kalfsvlees af. De afzet naar retailbedrijven is er nog wel, maar dat is ten opzichte van de afzet naar horeca maar een beperkt volume.

Aanbod rosékalveren ruim

Het aanbod aan rosékalveren is dan ook te groot voor de huidige vraag vanuit de slachterijen. Koppels kalveren worden afbesteld en vaste leveranciers krijgen voorrang bij de slachthuizen. Daardoor blijven bij verschillende mesters kalveren staan en de vraag is wanneer deze dieren wel worden verwerkt.

Dat kalveren nu niet geslacht geworden, gaat ook doorwerken in de verdere schakels in de kalfsvleesmarkt, verwachten handelaren. Er komt straks ook minder plek voor nuchtere kalveren. De prijzen voor deze dieren zijn al gezakt, maar de verwachting is dat door de problematiek bij de vleeskalveren de nuchtere kalveren verder in prijs gaan dalen.

Geen notering

Omdat de markt zo lastig te doorgronden is, geeft Boerderij deze week geen notering af. Door alle onzekerheid in de handel is er momenteel geen goede prijs te noemen. Dat geldt niet alleen voor de notering voor rosévleeskalveren, maar ook de prijs voor startkalveren is niet te noemen. Het afgeven van een notering zou in de huidige markt alleen maar voor meer onzekerheid zorgen.

Prognose: stroeve markt.

Meer prijsinformatie over rosévleeskalveren en ander vleesvee vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Bussink
Frank Bussink Voormalig redacteur


Beheer