Kalme voermarkt met weinig prijsbeweging

04-12-2019 | |
Foto: Jan Sibon - Foto: Jan Sibon Fotografie
Foto: Jan Sibon

Richting het einde van het jaar zit er in de voermarkt weinig beweging.

De markt voor kuilmais kent veelal stabiele prijzen. Voor kwalitatief goede kuilmais van 2018 wordt al gauw € 70 per ton betaald. Sommige handelaren zien zelfs prijzen die daar nog boven liggen, maar veel van die transacties worden er niet meer gedaan. De verwachting is dat de handel in kuilmais van de afgelopen campagne pas na de jaarwisseling echt op gang komt.

Het aanbod aan aardappelproduct is nog altijd niet erg groot, maar loopt wel vlot weg. De prijzen voor aardappelproducten veranderen dan ook niet. Naast de aardappelpersvezels komen er ook langzaam meer erwtenvezels beschikbaar. Het gaat nu nog maar een paar vrachten in de week, maar de verwachting is dat dit de komende weken gaat groeien.

Vraag naar bierbostel goed

De vraag naar bierbostel blijft nog altijd goed, laten handelaren weten. Het aanbod vindt tamelijk vlot zijn weg richting melkveehouders. De prijs blijft staan op € 2,35 tot € 2,55 per % droge stof. Het lijkt er niet op dat die prijs in de komende weken, en dus niet meer dit jaar, nog een verandering gaat laten zien. Handelaren houden rekening met stabiele prijzen voor dit product.

Handelaren merken wel dat er iets meer vraag komt naar hooi en stro. Bij melkveehouders waar de ruwvoervoorraad aan de krappe kant is, wordt ervoor gekozen om het gras en mais voor de melkkoeien te bewaren. Het jongvee wordt in die gevallen wat vaker hooi voorgeschoteld. Tot een verandering van de prijzen leidt die ontwikkeling echter niet.

Weinig verandering

Voor de komende weken wordt rekening gehouden met een markt die weinig verandering laat zien. Handelaren dringen er wel op aan dat boeren genoeg voorraad aan bijproduct moeten hebben vóór de feestdagen. In die periode liggen veel fabrieken namelijk stil en het regelen van transport is dan ook lastiger.

Prognose: rustige markt.

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Bussink
Frank Bussink Voormalig redacteur
Meer over


Beheer