Kalverhouder: ‘Meer marge bij bovengemiddeld resultaat’

Vof Wisse-van den Top breidde de locatie in Wouterswoude uit van 700 naar 2.060 vleeskalveren. Opvallend: de vof heeft de keten volledig in eigen hand.

Familie Wisse heeft een vleeskalverbedrijf op twee locaties. Piet en Heide groeiden in Wouterswoude in vof van 700 tot 2.060 dieren, terwijl Piets ouders in Drogeham in maatschap 1.350 kalveren houden. De locaties zijn zelfstandig, maar de kalverhouders kopen als Wisse Vleeskalveren samen kalveren en voer in en hebben ook geen vaste afnemer. “We zijn zelf contractgever”, vertelt Piet Wisse.

Jullie vormen zelf de keten?

“Ja, mijn vader doet alle handel – zowel inkoop als verkoop -, mijn moeder doet de complete administratie en houdt de liquiditeitsbegroting in de gaten. Zelf houd ik de kengetallen bij en maak ik de prognoses. Het werk in de stal doen we alle vier. Deze werkwijze vraagt meer arbeid en geeft meer risico, maar we hebben wel vrijheid en kunnen onze eigen keuzes maken. Als we bovengemiddelde resultaten halen, zijn we ervan overtuigd dat we meer marge maken dan een contractnemer.”

Als we bovengemiddelde resultaten halen, zijn we ervan overtuigd dat we meer marge maken dan een contractnemer

Maar risico’s zijn dan ook groot?

“Dat klopt. Je moet zeer goed zicht hebben op je liquiditeit. Daar zetten we dan ook scherp op in. Om marktrisico’s zoveel mogelijk te spreiden en een constante liquiditeit te waarborgen, werken we met meerdere leeftijdsgroepen. Drie bij mijn ouders en drie bij ons. Een periode met slechte prijzen raakt zo nooit het hele bedrijf. Toch heeft de coronacrisis ons bedrijf wel 2 ton gekost.”

Jullie bouwden ook nieuw?

“Ja, we hebben december vorig jaar twee stallen met elk 720 kalverplaatsen en een nieuwe voerkeuken in gebruik genomen. Onder meer met automatische voersystemen, welzijnsvloer en ventilatie op onderdruk. Die nieuwbouw kostte € 1.400 per kalf. We hebben vooral ingezet op arbeidsefficiency en dat pakt in de praktijk ook goed uit. Heide en ik kunnen de bedrijfsvoering prima rondzetten. Alleen in de startfase huren we gedurende twee weken 1,5 fte van AB vakwerk in.”

Hoe bevalt het voeren?

“Erg goed. Snelheid en maatwerk zijn grote plussen. Automatisch melk voeren deden we ook al in onze oude stal. Dat systeem is gekopieerd, maar geoptimaliseerd. We kunnen nu 2.060 kalveren in drie leeftijdsgroepen in 1 uur en 45 minuten voeren. In de oude stal was hadden we 1 uur nodig voor 700 dieren. De voersnelheid is extra hoog door de aanwezigheid van twee buffervaten voor de melk. Het ruwvoer – stro en brok – krijgen de kalveren van een zelfrijdende Sieplo-voerrobot.”

We kunnen nu 2.060 kalveren in drie leeftijdsgroepen in 1 uur en 45 minuten voeren. In de oude stal was hadden we 1 uur nodig voor 700 dieren

Hoe zijn de eerste resultaten?

“Financieel slecht vanwege corona, maar cijfers van onze eerste afgeleverde koppels deze zomer zijn goed. De gemiddelde daggroei was boven verwachting: 1.079 gram; 29 gram meer dan voorheen. Het gemiddelde afmestgewicht zat daarbij op 171,5 kg. De uitval lag met 4% wel iets hoger. Kinderziektes waren hier debet aan. Onze nieuwe houtkachel had in het begin soms storingen en dat had gevolgen voor het opwarmen van het water en datzelfde gold voor de voerrobot. Dat merk je dan meteen.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.