Kalvermarkt Purmerend zonder echte prijzen

De markt voor nuchtere kalveren komt maar niet uit het dal. Dinsdag 28 juli was het voor de noteringscommissie van de veemarkt in Purmerend reden om voor een aantal categorieën geen prijs neer te zetten.

Het ging om de beste klassen kalveren bij zowel de Belgisch Blauw-kruislingen als de zwartbonten.

De overige noteringen bleven ongewijzigd. Deze liggen op een erg laag niveau dat voor de melkveehouder niet kostendekkend kan zijn. De aanvoer was een tikje kleiner dan op 21 juli, maar de onderlinge verhouding tussen vleesrassen en zwartbonten in het aanbod bleef gelijk. Dat wil zeggen dat er, anders dan voorgaande jaren, nog steeds meer zwartbont wordt aangevoerd dan Belgisch Blauw-kruislingen. Het is een bewuste keuze in de melkveehouderij om de mogelijkheid te hebben waar nodig dieren aan te houden voor de eigen melkveestapel.

Prijs uitschieters zwartbont rond € 90

Alle kalveren zijn in Purmerend wel verkocht. De opbrengst van de echte uitschieters in het aanbod zwartbont lag rond € 90. Dat waren echter maar enkele exemplaren. De grote spreiding in de opbrengsten, met ook erg lage prijzen, was aanleiding voor de gekozen wijze van noteren.

Prognose: prijzen blijven gelijk.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.