Kalvermarkt stroef, kleine prijsverhoging

Stroef, het ging niet vanzelf. Dit was de stemming op de kalvermarkt in Purmerend op dinsdagmorgen 23 juni.

Op zich waren er geen kalveren te veel. De aanvoer à 507 nuka’s, waarvan 200 pure vleeskalveren, 271 zwartbonte en 36 roodbonte, was vrijwel identiek aan die van de voorgaande week. De prijsontwikkeling daarentegen viel tegen, in aanmerking genomen dat vorige week een abrupte verhoging van de noteringen uit de bus kwam. Daarin zat weliswaar ook een kleine correctie besloten. Purmerend liep achter bij andere markten, maar de wijzigingen die nu op het bord kwamen, vielen tegen. Alleen de Belgisch Blauwe en zwartbonte stierkalveren werden € 5 per stuk hoger gewaardeerd.

Achter bij een ‘normaal’ seizoen

Daarmee blijft de prijs van die categorieën nog achter bij een ‘normaal’ seizoen. De overige nuka’s gaan nog steeds van de hand voor zeer lage prijzen. De aanvoer is matig. Die van zwartbonte ligt op gemiddeld niveau, maar de aanvoer van de vleesrassen is in de afgelopen tien weken beduidend kleiner geweest dan in dezelfde periode van 2018 en 2019. Gerekend vanaf half april komen er ruwweg 40% minder. In dat licht bezien is een verhoging met € 5 matig; de nu opgezette kalveren zijn in de periode voor Kerst slachtrijp.

Prognose: prijs stijgt.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.