Kamer: afroming blijft bij extern salderen

Roelof Bisschop (SGP) - Foto: ANP -
Roelof Bisschop (SGP) - Foto: ANP

De Tweede Kamer steunt de afroming van productierechten met 30% bij extern salderen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt het niet nodig om nog te kijken naar het afromen van productierechten bij extern salderen. Een motie van SGP waarin het kabinet wordt gevraagd de afroming van vergunde ruimte te heroverwegen, werd gesteund door een Kamerminderheid van Denk, PVV, Forum voor Democratie en het lid Van Haga.

30% afroming op capaciteit gerealiseerde veestallen blijft

Kamerlid Roelof Bisschop vindt dat de plannen die landbouwminister Carola Schouten in oktober bekendmaakte, hebben geleid tot ‘grote onzekerheid over duurzame bedrijfsontwikkeling’. Volgens Bisschop doet afroming geen recht aan bedrijven die ammoniakrechten hebben gekocht voordat het Programma Aanpak Stikstof in juli 2015 van kracht werd.

Minister Schouten heeft aangekondigd een generiek afromingspercentage van 30 te zullen hanteren bij het extern salderen (waarbij de stikstofruimte van twee verschillende bedrijven wordt samengevoegd). De afroming heeft betrekking op de stalcapaciteit van de gerealiseerde veestallen. Vergunde rechten, waarvoor nog geen stallen zijn gerealiseerd, vervallen in de visie van de minister bij extern salderen.

Geen meerderheid voor moties over stikstofdepositie en kalverimport

Bisschop kreeg evenmin voldoende steun voor een motie om de stikstofdepositie van de woningbouw te berekenen over een afstand tot maximaal 5 kilometer.

Een motie van de Partij voor de Dieren om de kalverimport op langere termijn te verbieden en daarmee (onder andere) stikstofwinst te realiseren, kreeg geen meerderheid in de Kamer. Indiener Esther Ouwehand kreeg de steun van bijna de gehele oppositie, uitgezonderd het lid Van Haga, Denk en SGP. De coalitiepartijen D66, ChristenUnie, VVD en CDA stemden tegen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer