Kamer: blokkeer Mercosur-verdrag

07-03 | |
De Mercosur-landen voeren meer in de EU in aan landbouwproducten, dan de EU naar de Mercosur-landen exporteert. - Foto: ANP
De Mercosur-landen voeren meer in de EU in aan landbouwproducten, dan de EU naar de Mercosur-landen exporteert. - Foto: ANP

Nederland moet in de Europese Unie het Mercosur-verdrag blokkeren als daarin ook afspraken over de landbouw zijn opgenomen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dat dinsdag 7 maart uitgesproken in een breed gesteunde motie van de Partij voor de Dieren. De motie had bij indiening al een ruime Kamermeerderheid. Regeringspartijen VVD en CDA stemden tegen de motie.

De Kamer is al sinds 2020 kritisch over een handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen. De Kamer sprak dinsdag uit dat Nederlandse boeren fundamentele risico’s lopen als ze te maken krijgen met oneerlijke concurrentie uit Zuid-Amerika als er ook afspraken over de landbouwhandel worden opgenomen in het Mercosur-verdrag.

‘Nog te vroeg voor standpunt’

Het kabinet vindt dat het te vroeg is om nu al een standpunt in te nemen over het Mercosur-verdrag. Landbouwminister Adema zegt dat het kabinet pas een standpunt inneemt als het verdrag door de Europese Commissie wordt voorgelegd aan de lidstaten. “Pas dan kunnen wij als kabinet een standpunt innemen.”

Lees ook: ’Zelfde eisen stellen aan kip en ei van buiten EU’

De Kamer vraagt de regering echter om bij de Europese Commissie en in vergadering van de handels- en landbouwministers “klip-en-klaar duidelijk te maken dat Nederland in ieder geval een EU-Mercosur-verdrag waarin de landbouw is opgenomen zal blokkeren”.

Rondetafelgesprek later deze week

Over het Mercosur-verdrag wordt later deze week in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gehouden, waaraan ook LTO Nederland deelneemt. LTO vindt dat een handelsverdrag met Mercosur-landen te weinig waarborgen biedt voor de rundveehouderij, de pluimveehouderij en de suikerproducenten. Daarbij gaat het met name om ongelijke regelgeving op gebied van dierenwelzijn, antibioticagebruik, groeibevorderaars en gewasbescherming.

In Mercosur-landen kunnen veehouders zelf antibiotica en groeibevorderaars toedienen. Dat vlees uit Zuid-Amerika vaak niet aan de Europese standaarden voldoet blijkt uit het feit dat de afgelopen negen maanden meer dan 300 containers pluimveevlees uit Brazilië zijn geweigerd, aldus LTO Nederland.

Grote exporteurs

Voor Brazilië, Argentinië en Uruguay zijn al grote exporteurs op de Europese markt, aldus LTO. Daar moet rekening mee worden gehouden bij handelsafspraken. De Mercosur-landen voeren meer in de EU in aan landbouwproducten, dan de EU naar de Mercosur-landen exporteert. Vooral de invoer van soja, oliezaden, tropisch fruit, pluimvee- en rundvlees overtreffen de export naar de Mercosur-landen.

Wat zijn de voor- en nadelen van handelsverdragen voor agrifood? En welke verdragen zijn er? Lees meer over handel op deze themapagina

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer