Kamer: Foodvalley grootschalig woningbouwgebied

24-05-2022 | Laatste update op 02-03 | |
CDA’er Jaco Geurts ziet onder andere mogelijkheden om veevoerfabrieken die binnen woonkernen staan te verplaatsen of samen te voegen en op die locaties woningbouw toe te passen. - Foto: ANP
CDA’er Jaco Geurts ziet onder andere mogelijkheden om veevoerfabrieken die binnen woonkernen staan te verplaatsen of samen te voegen en op die locaties woningbouw toe te passen. - Foto: ANP

De Tweede Kamer wil de Foodvalley, het gebied tussen Nijkerk, Ede en Wageningen, aanwijzen als grootschalig woningbouwgebied. De Kamer stemde in met een motie van CDA’er Jaco Geurts, Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Peter de Groot (VVD).

Geurts ziet onder andere mogelijkheden om veevoerfabrieken die binnen woonkernen staan te verplaatsen of samen te voegen en op die locaties woningbouw toe te passen. Volgens Geurts zijn er in het gebied zo’n tien mengvoerbedrijven die in aanmerking zouden kunnen komen. “Er is sprake van een overcapaciteit als het om mengvoerproductie gaat en bovendien hoeft de woningbouw nu niet ten koste van landbouwgrond te gaan. Het kan dus een win-win-situatie zijn”, zegt Geurts.

Omdat de mengvoerfabrieken vaak al hoog zijn, is er waarschijnlijk ook hoogbouw mogelijk op de locaties. Hij geeft de mengvoerfabriek naast het station van Barneveld als voorbeeld van een geschikte locatie.

Extra middelen vanuit het Rijk

De politicus benadrukt dat het wel op basis van vrijwilligheid moet gaan. Door het gebied als grootschalig woningbouwgebied aan te wijzen, kunnen er vanuit het Rijk extra middelen worden ingezet voor realisatie van een passende infrastructuur, en om de kosten te compenseren als de sloop- en nieuwbouwkosten hoger zijn dan de opbrengsten van de nieuwe woningen.

‘Goede landbouwgrond behouden’

Geurts, voorheen landbouwwoordvoerder van CDA, diende samen met de VVD ook een motie in die vraagt om meerdere buitenstedelijke locaties, zoals de Rijnenburgpolder in Utrecht, mee te nemen in het programma woningbouw, in plaats van alleen te focussen op binnenstedelijke gebieden. Volgens Geurts is de woningbouwopgave zo groot dat bouwen in het buitengebied niet uitgesloten kan worden. Er is volgens hem zo’n 1,2% van het landbouwareaal nodig voor woningbouw. De goede landbouwgrond wil Geurts daarbij behouden voor landbouw.

Prijsinformatie over (grondstoffen van) veevoer vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer