Doorgaan naar artikel

Kamer geeft fiat voor steunpakket

Minister Wopke Hoekstra van Financien tijdens een wetgevingsoverleg. De minister en kamerleden overleggen over de begrotingen voor een noodpakket aan maatregelen, dat door het kabinet werd afgekondigd. - Foto: ANP

Minister Wopke Hoekstra van Financien tijdens een wetgevingsoverleg. De minister en kamerleden overleggen over de begrotingen voor een noodpakket aan maatregelen, dat door het kabinet werd afgekondigd. - Foto: ANP

Het steunpakket met economische maatregelen is nog niet klaar. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) gaf woensdag in de Kamer aan dat de regelingen zo snel mogelijk worden opengezet. “Eerder binnen dagen dan weken.” Desondanks gaat de Kamer in grote meerderheid akkoord met het pakket aan economische maatregelen dat het bedrijfsleven door de coronacrisis moet helpen.

Over de financiering van het pakket wordt donderdag in de Tweede Kamer gestemd. Het pakket behelst een bedrag tussen de € 10 en € 20 miljard. Er zijn honderdduizenden bedrijven die van het pakket gebruik maken, aldus Hoekstra. Het kabinet houdt er rekening mee dat ondanks het maatregelenpakket toch een zware economische tol gevraagd wordt van de samenleving – zowel op gebied van volksgezondheid als op financieel economisch gebied.

De land- en tuinbouw staan bij het kabinet goed op het netvlies, benadrukte Hoekstra, die verder niet specifiek per sector in wilde gaan op de maatregelen. Hij geeft aan dat er bedrijven zijn die ondanks de maatregelen sterk in de verdrukking komen. En hij gaat ervan uit dat de wereld er ‘na corona economisch anders uit zal zien.’

Zorg over fraudebestendigheid

De Kamer uit ondertussen zorg over de fraudebestendigheid van het pakket. “Degene die het gore lef heeft misbruik te maken van de regelingen, zal natuurlijk de overheid achter zich aan krijgen”, aldus Hoekstra. Verder doen Kamerleden ook oproepen aan bedrijven om zich onderling solidair te gedragen.

Minister Hoekstra zegt dat het kabinet volop met verschillende sectoren in gesprek is om te zorgen dat het bedrijfsleven zo goed mogelijk wordt ondersteund met de voorgenomen maatregelen.

Het pakket is er op gericht om werkgelegenheid te behouden en ondernemingen tijdelijk geld ter beschikking te stellen ‘om deze lastige fase door te komen.’ Hoekstra zegt dat het kabinet flexibel om wil gaan met de maatregelen. “Het is ontzettend belangrijk dat bedrijven zo snel mogelijk de toegang krijgen tot de regelingen.” Er zullen fouten in de regelingen zitten, zegt hij. “Dat is onvermijdelijk.”

Minister Wout Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid denkt binnen een paar dagen duidelijkheid te kunnen geven over de regeling voor behoud van werkgelegenheid, die komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De nieuwe regeling biedt werkgevers een vergoeding van 90% van de loonsom, die deze maand wordt uitbetaald. De regeling geldt vanaf 1 maart. Het kabinet kijkt naar wenselijkheid en noodzaak van de doorbetaling van werknemers met heel hoge salarissen (boven Balkenende-norm).

Noodloket binnen paar dagen open

Het Noodloket voor ondernemers zal binnen een paar dagen open gaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), verwacht Hoekstra. Via het noodloket kunnen ondernemers die door de overheidsmaatregelen worden getroffen onder voorwaarden een eenmalige tegemoetkoming krijgen van € 4000.

Snel delen

Image
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin