Kamer: Geld is er, nu het landbouwbeleid nog

Er is geld voor de landbouw, maar er moet nog wel bijpassend beleid komen. Dat is de grote gemeenschappelijk deler van de politieke reacties op de landbouwbegroting.

Met een landbouwbegroting van meer dan € 2 miljard kan de Tweede Kamer wel uit de voeten, maar over het bijbehorende beleid is nog niet iedereen tevreden. Vooral aan de linkerkant van het politieke spectrum is er forse kritiek op de stikstofaanpak. Het wachten is nog op een stikstofwet.

Frank Futselaar, landbouwwoordvoerder voor de SP, vat het als volgt samen: “Het probleem is niet de hoeveelheid geld, maar de effectiviteit van het beleid.”

De stikstof- en klimaatmaatregelen leggen een groot beslag op de begroting. “De bakstenen liggen klaar”, zegt D66‘er Tjeerd de Groot. “Nu moet er gebouwd worden.”

Kamer wacht op stikstofwetgeving

Het wachten is onder meer op de stikstofwetgeving van het kabinet, die binnenkort in de Kamer wordt verwacht. Ondertussen werkt GroenLinks aan een eigen stikstofwet, die naar verwachting van woordvoerder Laura Bromet tezamen met het kabinetsvoorstel aan de orde komt. GroenLinks vindt dat er meer stikstofdepositie moet worden verminderd, dan het kabinet heeft aangekondigd.

De grootste oppositiepartij, PVV, vreest dat de landbouw in de komende maanden nog veel over zich heen zal krijgen. “Kringlooplandbouw, het nieuwe mestbeleid, stikstof, Europa – het gaat maar door. En de onzekerheden worden alleen maar groter”, zegt PVV-landbouwwoordvoerder Barry Madlener.

SP, GroenLinks, PvdD benoemen falend stikstofbeleid

SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren (PvdD) noemen de afgeblazen voermaatregel en de tegenvallende deelname aan de stoppersregeling als voorbeeld van een falend stikstofbeleid. Bromet: “De sector die het meest bijdraagt aan de stikstofuitstoot, de veehouderij, heeft tot nu toe niet bijgedragen aan de vermindering.”

CDA: accent leggen op verdienvermogen boer en tuinder

CDA-Kamerlid Jaco Geurts vindt dat het accent moet liggen bij het verdienvermogen van boeren en tuinders. Daar moet de minister wat hem betreft accenten leggen, Hij zegt bovendien dat de boeren en tuinders meer betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van beleid.

Compensatie ODE-heffing voor tuinders

Tuinbouwwoordvoerder Arne Weverling van de VVD constateert met tevredenheid dat het kabinet de komende twee jaar jaarlijks € 25 miljoen aan compensatie uittrekt voor onder anderen glastuinders die getroffen worden door de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE). De ministers van Economische Zaken en Klimaat (Eric Wiebes) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Carola Schouten) moeten met elkaar en met de betrokken sectoren een regeling treffen. “Dit biedt landbouwminister Schouten de kans om te laten zien dat ze het goed voor heeft met de tuinbouw”, aldus Weverling.

Landbouwwoordvoerder Helma Lodders vindt het opvallend dat minister Schouten kiest voor innovatie, onder andere in het mestbeleid. Lodders vindt het van belang dat agrarisch ondernemers betrokken moeten worden bij een mestbeleid op maat. “En het is goed dat de minister uitspreekt dat ze een betrouwbare partner wil zijn. We hebben een roerige periode achter de rug, die niet eenvoudig was. Als het gaat om het mestbeleid moet de boer aan het roer.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.