Doorgaan naar artikel

Kamer: hoge pachtprijs slecht voor bodem

Foto: Misset

Foto: Misset

De Tweede Kamer is bezorgd over het effect van de pachtprijzen en het pachtbeleid op het duurzaam gebruik van landbouwgronden.

Dat blijkt uit de schriftelijke vragen die Kamerleden hebben gesteld over de nieuwe pachtnormen. Vrijwel alle partijen vinden dat er in het pachtbeleid meer aandacht moet zijn voor duurzaamheid en dat pachtprijzen te hoog zijn.

VVD: duurzaamheid meer in pachtprijsberekening

VVD is bezorgd dat boeren door hoge pachtprijzen in sommige regio’s gedwongen worden om goed renderende gewassen te telen in plaats van te kiezen voor gewasrotatie. De partij vindt dat het duurzaamheidsaspect meer moet worden meegenomen in de pachtprijsberekening. “Te dure grond, daarmee te hoge pachtprijzen en te weinig langjarige contracten maken het voor boeren onmogelijk om een goed verdienmodel te ontwikkelen waarbij meer aandacht voor natuur en bodemkwaliteit is”, vindt ChristenUnie. De partij vreest dat als er niets verandert de bodem verder uitgeput zal worden.

D66: Bodemkwaliteit centraal

D66 vindt dat de bodemkwaliteit centraal moet staan in het nieuwe pachtbeleid. Ook GroenLinks uit bezorgdheid over het huidige stelsel, dat volgens hen pachters met korte contractovereenkomsten demotiveert om langetermijninvesteringen ten goede van de bodemkwaliteit te bekostigen, omdat ze er zelf de vruchten niet van kunnen plukken. GroenLinks vindt dat bij de herziening van het pachtbeleid niet alleen naar bodemkwaliteit, maar ook naar waterkwaliteit en klimaat moet worden gekeken.

SGP: ook negatieve gevolgen voor jonge boer

SGP vreest dat het huidige stelsel niet alleen voor de bodem, maar ook voor jonge boeren negatieve gevolgen heeft. Het aandeel reguliere pacht neem steeds verder af en wordt vaak vervangen door kortdurende pacht met hoge pachtprijzen. Dit is negatief voor pacht als financieringsinstrument voor de landbouw. SGP hoopt dat er voor het eind van dit jaar een nieuw pachtstelsel is.

Beheer
WP Admin