Kamer kan niets met Green Deal

22-01-2020 | Laatste update op 22-02 | |
Frans Timmermans - Foto: ANP
Frans Timmermans - Foto: ANP

De Tweede Kamer tast in het duister als het gaat om de gevolgen van de Green Deal van de Europese Commissie voor de landbouw, voedsel en biodiversiteit.

Landbouwminister Carola Schouten gaf vorige week in een brief aan het parlement aan dat ook zij nog geen volstrekte helderheid heeft over de doelen van de Europese Commissie. Zij vindt dat de Europese Commissie op een aantal punten wel wat concreter zou moeten zijn.

Inzicht financiële gevolgen

Kamerleden van verschillende fracties maken nu in een schriftelijk overleg met de minister duidelijk dat ze er ook weinig in zien. Het CDA maakt duidelijk dat de Green Deal in elk geval niet tot een kostenverhoging voor boeren leidt, ‘als zij niet ook tegelijkertijd een hogere prijs krijgen voor hun producten’. Het CDA wil van de minister weten of zij dat ook vindt. De minister moet, als het aan het CDA ligt, nadrukkelijk de positie van boeren in de waardeketen betrekken bij haar beoordeling over de plannen van Europees klimaatcommissaris Frans Timmermans. Het kabinet heeft aangekondigd binnen enkele weken een oordeel over het in december gepresenteerde plan klaar te hebben.

De VVD wil inzicht in de financiële gevolgen van de Green Deal. ‘Op welke manier wordt het gelijke speelveld gewaarborgd?’, vraagt de VVD-fractie, die ook vindt dat nieuwe veredelingstechnieken zoals Crispr-Cas een plek moeten krijgen in de Green Deal.

Meer aandacht herstel bossen

Regeringspartij D66 wil dat internationale duurzaamheidsinitiatieven (duurzame palmolie, verantwoorde soja) een plek krijgen in de Green Deal. D66 vindt ook dat er meer aandacht moet zijn voor het herstel van bossen en de realisering van nieuwe bossen. Ook de SP stelt daar vragen over. GroenLinks vraagt zich af of er wel voldoende geld is voor het realiseren van de Green Deal als het budget voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid onder druk staat.

De Europese Commissie komt binnenkort met een uitwerking van de Green Deal, specifiek toegespitst op de voedselketen (Van Boer tot Bord).

De SGP maakt zich zorgen over de mogelijke verdere beperking van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De SGP maakt zich boos over uitspraken van Europees Commissaris Frans Timmermans, die zegt dat boeren in Nederland zich vasthouden aan achterhaalde ideeën in plaats van te veranderen. De SGP wil van minister Schouten weten wat zij van die uitspraken vindt.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer