Kamer kritisch op landbouwbeleid kabinet

Minister Carola Schouten praat met CDA-Kamerlid Jaco Geurts bij het debat over de landbouwbegroting. - Foto: ANP/Bart Maat
IMG_ANP-425493835

De Tweede Kamer is kritisch op het landbouwbeleid van het kabinet, blijkt bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van landbouw. De oppositie wil meer daadkracht van landbouwminister Schouten.

Bij de vierde landbouwbegroting van landbouwminister Carola Schouten maken veel partijen de balans op van het kabinet-Rutte III. Hoewel de meeste partijen de richting wel kunnen ondersteunen, vindt met name de oppositie dat het te langzaam gaat, geven ze aan in het debat van woensdag 24 november. De grote wens van het kabinet, om met een langetermijnvisie voor de landbouw te komen, leidde tot de kringloopvisie die in 2018 werd gepresenteerd.

SP: veel stippen op de horizon, weinig verandering

“Aan vergezichten geen gebrek. De horizon is nauwelijks meer zichtbaar vanwege alle stippen die wij daarop hebben gezet. Maar in de praktijk — in de natuurgebieden, op de akkers en in de stallen, is heel weinig veranderd”, zegt Frank Futselaar (SP).

Zijn bezorgdheid wordt gedeeld door PvdA, GroenLinks en PvdD. Zij pleiten allemaal voor steviger ingrijpen om de problemen op het gebied van klimaat-, biodiversiteit en stikstof aan te pakken.

VVD: boer moet verandering kunnen bijbenen

Carla Dik-Faber, partijgenote van Schouten, noemt deze kabinetsperiode juist de meest betekenisvolle in decennia voor de toekomst van de landbouw, waarbij de eerste stappen zijn gezet naar een verandering. Ze doelt daarmee op de kringloopvisie met omschakelprogramma van € 175 miljoen, de contouren voor een nieuw mestbeleid en de wetsvoorstellen voor het verbeteren van de positie van de boer in de keten.

Coalitiepartijen CDA en VVD uiten nadrukkelijk hun trots en waardering voor de boer en tuinder, maar erkennen dat boeren veel voor de kiezen hebben gehad. VVD‘er Helma Lodders zou daarom willen dat het kabinet meer in gesprek gaat met boeren om tot een uitvoerbare koers en een tempo te komen dat boeren ook bij kunnen benen. SGP‘er Roelof Bisschop benadrukt dat verandering van de sector tijd vraagt. “Dat duurt een generatie.”

Tjeerd de Groot (D66), die enkele weken geleden kritischer was de de oppositiepartijen over de uitvoering van de kringloopvisie, zegt nu dat er best stappen zijn gezet, maar dat de ambities van D66 groter zijn.

PvdA: breed gedragen landbouw- natuur- en voedselakkoord nodig

PvdA‘er William Moorlag herhaalt zijn oproep om tot een breed gedragen landbouw-, natuur- en voedselakkoord te komen. Hij hoopt dat dit – net als bij het klimaatakkoord – de polarisatie van de discussie wegneemt.

PVV‘er Barry Madlener is zeer kritisch. Hij zegt dat het kabinet met twee christelijke boerenpartijen en een ondernemerspartij hoop gaf voor de boeren, maar dat daar niets van terecht is gekomen.

“De enige conclusie is dat dit kabinet zwaar heeft gefaald. Nederland heeft de afgelopen jaren alleen maar achteruit geboerd”, zegt hij, tot ergernis van CDA en VVD. Geurts en Lodders reageren dat PVV ook niet bijdraagt aan een oplossing door alleen maar kritiek te leveren en geen oplossingen aan te dragen.

Lees ook het interview met PVV‘er Madlener: ‘We liggen te veel aan de leiband van Brussel’

PvdD en D66 willen afbouwplan veehouderij

Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht pleit de linkse oppositie voor steviger ingrijpen in de veestapel. PvdD wil naar 75% minder dieren om de klimaat- en stikstofdoelen te halen en om voldoende ruimte te creëren om huizen te bouwen.

D66‘er De Groot roept landbouwminister Carola Schouten op om een afbouwplan voor de intensieve veehouderij op te zetten, omdat er volgens De Groot na de verkiezingen geen coalitie mogelijk is zonder dat dit thema besproken gaat worden. Met een afbouwplan wil De Groot ‘op een sociale manier omgaan met boeren die niet verder kunnen met hun bedrijf’.

Naast klimaat en milieu ziet De Groot ook de coronacrisis als extra reden om de intensieve veehouderij in te krimpen, omdat hij het als een risico ziet voor zoönosen. Dit tot grote ergernis van CDA en VVD, die hem verwijten onzin te verkondigen. De Groot blijft op zijn standpunt dat er een link is tussen intensieve veehouderij en de ernst en dodelijkheid van het coronavirus.

SGP: meer maatwerk bij mestboetes nodig

SGP dient bij de begrotingsbehandeling een voorstel in voor meer maatwerk in het boetestelsel van het mestbeleid. In het huidige systeem kan volgens Roelof Bisschop een administratieve fout voor een derogatiebedrijf tienduizenden euro’s boete betekenen. Daar wil hij verandering in brengen.

Zorgen over NVWA breed gedeeld

Bijna de voltallige Kamer uit tijdens het debat zorgen over de NVWA. Concrete oplossingen worden echter nog niet aangedragen. Als het aan de PvdD ligt, zou de autoriteit niet langer onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van landbouw hoeven te vallen.

Ook is er steun voor een betere bescherming van weidevogels, bijvoorbeeld volgens het Aanvalsplan Grutto. GroenLinks en CDA lijken hierbij op een lijn te zitten, PvdD steunt het Aanvalsplan Grutto niet, omdat er ook aanpak van predatie als oplossing in wordt genoemd. Frank Wassenberg (PvdD) vreest dat wanneer dat plan in de handen van de politiek komt er voor de goedkoopste oplossing wordt gekozen: afschot van vossen.

Minister Schouten antwoordt woensdagavond op de vragen van de Kamer.

Volg live het vervolg van het debat op woensdag 25 november of volg via Twitter de parlementaire verslaggevers Mariska Vermaas en Jan Braakman voor updates tijdens het debat

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.