Doorgaan naar artikel

Kamer kritisch over natuurcompensatiebank

Foto: Misset premium

Foto: Misset

Het is de vraag of de natuurcompensatiebank juridisch stand houdt. In de Tweede Kamer zijn er twijfels over de houdbaarheid van de plannen van minister Christianne van der Wal om een natuurcompensatiebank op de zetten

De bank is bedoeld om natuurcompensatie te bieden voor vergunningen die met gebruikmaking van een zogenoemde adc-toets worden afgegeven. Het gaat daarbij om projecten waarvoor geen alternatieven (a) zijn om schade aan Natura2000-gebieden te voorkomen, die van dwingend openbaar (d) belang zijn, en waarvoor compensatie (c) moet plaatsvinden.

Minister Van der Wal wil een voorraad compensatienatuur aanleggen, die kan worden ingezet zodra daartoe de noodzaak bestaat. De natuurcompensatie kan bestaan uit de verbetering of uitbreiding van een bestaand Natura2000-gebied. Voor de natuurcompensatiebank zal geen grond worden onteigend. De natuurmaatregelen uit de natuurcompensatiebank creëren niet per se meer oppervlakte natuur, zegt de minister.

Kritische vragen Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft kritische vragen gesteld over het wetsvoorstel. Onder meer de Partij voor de Dieren en het CDA vragen of het wetsvoorstel wel juridisch houdbaar is. De Raad van State heeft op dat punt ook forse kritiek geleverd.

Minisater Van der Wal zegt in de memorie van toelichting bij de wet naar aanleiding van de consultatie over de wet dat de compensatiebank geen beperkingen aan het grondgebruik van agrariërs zal opleveren. “Als natuurmaatregelen worden gerealiseerd op landbouwgrond, dan gebeurt dat op basis van vrijwillige medewerking en een adequate vergoeding. Verder is het uitgangspunt dat er sprake is van zorgvuldig beheer en dat schade aan naburige percelen daarbij wordt voorkomen. Daarop is de eigenaar van het natuurperceel ook aanspreekbaar.”

.

Beheer
WP Admin