Kamer kritisch over sectorale mestplafonds

27-11-2019 | Laatste update op 06-05 | |
Foto: ANP - Foto: BART MAAT
Foto: ANP

De sectorale plafonds voor stikstof en fosfaat worden wettelijk vastgelegd in de mestwet, als het aan minister Schouten ligt. Tweede Kamerleden zijn kritisch.

Landbouwminister Carola Schouten wil de sectorale stikstof- en fosfaatplafonds opnemen in de meststoffenwet. Het voorstel om de wet te wijzigen wordt volgende week in de Tweede Kamer behandeld.

Per sector ingrijpen

De opname van de sectorale stikstof- en fosfaatplafonds in de meststoffenwet is onderdeel van het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn en onderdeel van de derogatievoorwaarden. De sectorplafonds voor stikstof en fosfaat voor melkvee, varkens en pluimvee worden volgens het ministerie opgenomen om het belang van de dier- en fosfaatrechten te benadrukken en om per sector in te kunnen grijpen als dat nodig is, zonder dat andere sectoren daarbij betrokken worden.

Hoewel de Europese Commissie niet voorschrijft dat er sectorale plafonds komen, maar alleen een totaalplafond voor dierlijke mest eist, kiest Schouten toch voor sectorale plafonds.

VVD, SGP en CDA zijn kritisch

De Tweede Kamer is niet onverdeeld positief. VVD, SGP en CDA zijn kritisch. Kamerlid Jaco Geurts (CDA) heeft al een wijzigingsvoorstel (amendement) ingediend om de mogelijkheden tot het generiek korten op de fosfaat- en stikstofproductie uit de wet te halen.

Een generieke korting is volgens hem niet nodig, omdat de productie van stikstof en fosfaat al onder de sectorale plafonds is en de veestapel als gevolg van de stelsels voor dierrechten en fosfaatrechten niet kan groeien.

Schouten onderschrijft deze visie van Geurts niet. Ze erkent in antwoorden op de vragen van de Tweede Kamer dat dierrechten inderdaad in grote lijnen sturen op het aantal dieren op jaarbasis.

Onbenutte rechten

“Maar desondanks is het mogelijk dat het aantal dieren stijgt bij een gelijkblijvend aantal dierrechten”, zegt de minister. Dat komt door de aanwezigheid van onbenutte rechten (latente ruimte) en door de toename van de varkens- en pluimveestapel als gevolg van de productie-efficiëntie door bijvoorbeeld meer biggen per zeug of een hogere groei. Als gevolg van grotere dieren is de voederbehoefte ook groter en daarmee ook de stikstof- en fosfaatproductie per dier.

Afroming van rechten bij overdracht

Schouten verwacht niet direct met zware maatregelen te komen. Bij een dreigende overschrijding van de stikstof- en fosfaatplafonds voor varkens of pluimvee kunnen voermaatregelen worden ingezet. Daarnaast kan het ministerie op basis van het wetsvoorstel inzetten op afroming van rechten bij overdracht. “Dit is juist bedoeld om een ingrijpende maatregel als het doorvoeren van een korting te voorkomen”, aldus Schouten.

Ze verwacht op basis van de huidige fosfaat- en stikstofproductie het instrumentarium niet te hoeven inzetten.

Generieke korting als stok achter de deur

In het fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij zit al een mogelijkheid om generiek te korten. Deze mogelijkheid wil ze nu ook als stok achter de deur hebben voor varkens en pluimvee. Bij overschrijding van een sectorplafond mag er geen gebruik worden gemaakt van eventuele ruimte bij andere sectoren, reageert Schouten op vragen van SGP.
De Kamer debatteert maandag over het wetsvoorstel. De eerder aangekondigde wetswijziging als gevolg van de spoedwet aanpak stikstof wordt op een later moment verwacht.

Vermaas
Mariska Vermaas RedacteurBeheer