Kamer maant minister: pas stikstofkaart aan

Foto: ANP
Foto: ANP

De Tweede Kamer is er niet gerust op dat landbouwminister Carola Schouten ervoor zorgt dat grond in regulier agrarisch gebruik niet van het predikaat stikstofgevoelig wordt voorzien.

Minister Schouten heeft tijdens het debat over de Wet stikstofreductie en natuurverbetering beloofd dat kaarten in het online Aerius-rekenprogramma zullen worden aangepast. De Kamerfracties van VVD en CDA hebben nu aan Schouten gevraagd of en hoe ze werk maakt van die belofte. Eind vorig jaar bleek dat in Aerius het areaal stikstofgevoelige natuur in Natura2000-gebieden in de loop der jaren is uitgebreid. Volgens de overheid betrof dat een aanpassing aan de feitelijke situatie.

Veel meer piekbelasters

De Stichting Agrifacts zegt dat de aanpassing van de kaarten met stikstofgevoelige natuur ertoe leidt dat veel meer bedrijven worden aangemerkt als zogenoemde piekbelasters. In de aankoopcalculator in het Aerius-programma zijn de kaarten van stikstofgevoelige gebieden mede bepalend of een bedrijf als piekbelaster kan worden aangemerkt en in aanmerking komt voor een regeling om te worden opgekocht.

KDW

VVD, PVV, CDA, D66, PvdD en SGP hebben de minister vragen gesteld over het Programma stikstofreductie en natuurverbetering. De minister wil dit programma invoeren om werk te maken van de wet waarin is geregeld dat in 2030 de stikstofneerslag op de helft van het areaal stikstofgevoelige natuur onder de zogenoemde kritische depositiewaarde (KDW) komt. De KDW geeft een norm aan bij welke stikstoflast de natuur zich niet meer kan verbeteren.

KDW op droge heide

Bij de vaststelling van de KDW worden ondertussen ook steeds meer vragen gesteld. Onderzoeker Jaap Hanekamp schrijft in zijn blog dat in Nederland – anders dan in bij voorbeeld Duitsland – de KDW op droge heide een veel belangrijker rol speelt bij de beoordeling van de staat van instandhouding van de natuur. Duitsland is van alle landen met droge heide overigens het enige dat de droge heide een gunstige staat van instandhouding toekent.

Nadere onderbouwing

Het CDA wil van de minister een nadere onderbouwing hebben over de totstandkoming van de KDW. De fractie vraagt waarom er nog geen evaluatie van de KDW is geweest. Hanekamp schrijft dat al sinds 1988 is gewaarschuwd dat de onderbouwing van gehanteerde KDW’s niet altijd stevig is.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.