Kamer op wip over Canada-verdrag

Joel Voordewind van de ChristenUnie. - Foto: ANP
Joel Voordewind van de ChristenUnie. - Foto: ANP

De goedkeuring van het handelsverdrag met Canada in de Tweede Kamer ligt in handen van de ChristenUnie.

Als de ChristenUnie instemt, krijgt het verdrag een meerderheid in de Kamer. Is de fractie tegen, dan sneuvelt het. De kleinste regeringsfractie had dinsdag nog geen keuze gemaakt voor of tegen het verdrag, waarover ook binnen de landbouw verschillen van inzicht zijn. De Kamer praat woensdag over het handelsakkoord.
Een tegenstem van Nederland compliceert de al geldende afspraken tussen de Europese Unie en Canada. Als de Kamer niet instemt, moet D66-minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) terug naar de onderhandelingstafel in Brussel.

ChristenUnie heeft als enige regeringspartij twijfels en vragen

Kamerlid Joel Voordewind liet zich dinsdag niet uit over zijn keuze. Duidelijk is wel dat de ChristenUnie als enige regeringspartij twijfels en vragen heeft bij het verdrag op het punt van de normen voor voedselkwaliteit en voedselveiligheid, op het gebied van dierenwelzijn en milieu. ChristenUnie wil dat er in elk geval waarborgen komen, die voorkomen dat het handelsverdrag de kabinetsinzet op bijvoorbeeld het gebied van kringlooplandbouw doorkruist. De partij wil zeker weten dat producten die vanuit Canada op de Europese markt komen, aan de Europese normen voldoen en volgens de Europese normen en waarden zijn geproduceerd.

Steun van ChristenUnie van groot belang

Gezien de huidige verhoudingen in de Tweede Kamer is de steun van ChristenUnie van groot belang voor D66-minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel), die het verdrag aan de Kamer voorlegt. Oppositiepartijen aan de linker- en aan de rechterkant keren zich tegen het verdrag: FvD, GroenLinks, PVV, SP, Partij voor de Dieren, SGP, 50Plus, SGP en PvdA zijn tegen. Mocht de Tweede Kamer instemmen, dan is allerminst zeker dat er voldoende steun is in de Eerste Kamer.

Boeren die in Nederland de omslag maken naar een meer circulaire productie, moeten daarbij niet gehinderd worden door oneerlijke concurrentie uit Canada, aldus de fractie.

LTO: handel in belang van boer

LTO Nederland zegt dat het handelsverdrag Ceta de boeren en tuinders meer oplevert dan het kost. “Nederland heeft als klein land met een open economie veel belang bij internationale handel. Handel hoort bij Nederland en dat geldt ook voor onze boeren en tuinders”, aldus LTO in een stuk dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Melkveehouderij en tuinbouw profiteren van het handelsakkoord, stelt LTO.

Coalitie landbouworganisaties tegen verdrag

Een brede coalitie van landbouworganisaties en actiegroepen (Agractie Nederland, Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Platform Aarde Boer Consument en de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding), vinden dat de Tweede Kamer het handelsverdrag moet afwijzen.

Oneerlijke concurrentie

Belangrijkste argument tegen Ceta is de oneerlijke concurrentie voor de varkenshouderij, de rundveehouderij en de akkerbouw, die worden geconfronteerd met producten en productiewijzen die niet geheel aan de Europese normen voldoen. LTO Nederland, die vindt dat het verdrag als geheel meer voor- dan nadelen bevat, zegt dat afspraken in Ceta over dierenwelzijn nog boterzacht zijn. Vrees voor overspoeling van de Europese markt met Canadees varkens- of rundvlees heeft LTO niet. De hoeveelheid tariefvrij rund- en varkensvlees is minder dan respectievelijk 0,9% en 0,4% van de Europese markt.

Nederland heeft op agrarische producten een handelsoverschot van 106 miljoen euro, aldus een overzicht van LTO.

Het handelsbelang voor de gehele sector is groot, betoogt LTO: van elke euro die de landbouw verdient, komt 75 cent uit het buitenland en daarvan komt weer 23 cent van buiten de Europese Unie.

Kaag snapt dat varkensboeren zich zorgen maken

Handelsminister Kaag zei dinsdag in een vraaggesprek met NRC Handelsblad dat zij zich van varkensboeren kan voorstellen dat ze zich zorgen maken. “Maar zij profiteren nu nog van een overgangsperiode waarin er weinig vlees mag binnenkomen. Bovendien zien we nu, na tweeënhalf jaar, dat Nederland varkensvlees naar Canada exporteert. Niet andersom.”

Kaag geeft aan dat de pluimveesectoren goed zijn afgeschermd. Zij zegt dat niets de EU binnenkomt dat niet voldoet aan onze normen en voorwaarden. “Rundvlees mag alleen geïmporteerd worden door 36 gecertificeerde bedrijven die hun productielijn van a tot z zo hebben ingericht dat ze voldoen aan EU-normen.”

Het is nog nooit voorgekomen dat een lidstaat een door de Europese Commissie afgesloten verdrag niet ratificeert. Mocht het parlement het verdrag afkeuren, zal de EU moeten bepalen hoe het verder moet.

Wat zijn de voor- en nadelen van handelsverdragen voor agrifood? En welke verdragen zijn er? Lees meer over handel op deze themapagina

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer