Kamer positief maar kritisch over stikstofmaatregelen

Foto: ANP - Foto: ROBINUtrecht
Foto: ANP

In de Tweede Kamer wordt in meerderheid positief gereageerd op het eerste pakket aan stikstofmaatregelen van het kabinet. Maar de oppositie – links én rechts – is kritisch.

Het parlement debatteert donderdag 14 november de gehele dag over de stikstof- en PFAS-problematiek met premier Mark Rutte en de betrokken ministers (Carola Schouten, Stientje van Veldhoven en Cora van Nieuwenhuizen).

Geurts (CDA) tempert verwachtingen

CDA-landbouwwoordvoerder Jaco Geurts reageert met enige reserve op de brief die het kabinet woensdag presenteerde. Vanuit oogpunt van het CDA denkt hij dat het maximaal haalbare is binnengehaald, maar hij tempert ook de verwachtingen van boeren die willen dat de vergunningverlening nu meteen op gang komt. “Er moet nog heel hard gewerkt worden, door ons, door gemeenten en provincies”, zegt hij. Hij doelt onder andere op het doorvlooien van alle natuurbeleidsplannen op natuurdoelstellingen die niet per se nodig zijn.”

D66 tevreden met € 250 miljoen voor natuur

Coalitiegenoot D66 reageert verheugd op het plan, dat oplossingen biedt voor de korte termijn. “Wij zijn zeer tevreden”, aldus een woordvoerster, die wijst op de € 250 miljoen die wordt uitgetrokken om de natuur te versterken.

VVD baalt, maar begrijpt verlaging snelheid

De VVD zegt dat het kabinet met deze maatregelen zijn verantwoordelijkheid neemt. De VVD “baalt enorm van de verlaging van de maximumsnelheid”, zei premier Rutte. “Maar iedereen begrijpt dat. Je kunt het niet verkopen dat er anders mensen met de kerst werkloos thuis zouden moeten zitten.”

Dik-Faber (CU): verantwoordelijkheid niet alleen bij boer

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) vindt het een goede bijkomstigheid dat met de snelheidsverlaging in elk geval de verantwoordelijkheid in de gehele maatschappij komt te liggen en niet alleen bij boeren. “Dit is een probleem van ons allemaal, niet alleen van de boeren”, zegt ze.

Faber is blij dat het kabinet ervoor kiest om boeren hun eigen route te laten bepalen naar een vermindering van de ammoniakemissie via het voer. “Daarbij blijft kringlooplandbouw voor mij wel een stip op de horizon.”

SGP: afpakken vergunde ruimte en productierechten gaat door

Oppositiepartij SGP zegt in een reactie dat het kabinet blijkbaar doorgaat met het afpakken van vergunde ruimte en productierechten. Daar gaat woordvoerder Roelof Bisschop dwars voor liggen, laat hij weten. “Het zorgt voor enorme onzekerheid en werkt contraproductief. Het kan niet zo zijn dat de landbouw alleen maar in moet leveren ten gunste van andere sectoren,” zegt Bisschop.

Extern salderen zonder afroming met noodwet PVV

De PVV wil met een noodwet extern salderen zonder afroming mogelijk maken in de landbouw. Maar de realisatie van megastallen is in de noodwet verboden.

Lees ook: Stikstofwet PVV: geen megastal erbij

SP en GroenLinks: kabinet laat natuur in de steek

SP en GroenLinks juichen verlaging van de maximumsnelheid toe, maar ze vinden dat het kabinet de natuur in de steek laat. Versterking van de natuur kan in de ogen van de SP “alleen door het versterken en uitbreiden van natuurgebieden en het inkrimpen van de veestapel”, aldus woordvoerder Frank Futselaar.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer