Doorgaan naar artikel

Kamer positief over intrekken voermaatregel

CDA'er Jaco Geurts: "Het intrekken van de voermaatregel is de enige juiste oplossing, waarbij inbreng van feiten, dialoog en gezond boerenverstand de doorslag hebben gegeven." - Foto: ANP

CDA'er Jaco Geurts: "Het intrekken van de voermaatregel is de enige juiste oplossing, waarbij inbreng van feiten, dialoog en gezond boerenverstand de doorslag hebben gegeven." - Foto: ANP

Ministerie moet snel met de sector in gesprek over maatregelen die wel effectief zijn, vinden coalitiepartijen.

Politieke partijen reageren positief op het intrekken van de voermaatregel. Wel benadrukken coalitiepartijen dat het ministerie snel met de sector in gesprek moet over maatregelen die wel effectief zijn. “Het intrekken van de voermaatregel is de enige juiste oplossing, waarbij inbreng van feiten, dialoog en gezond boerenverstand de doorslag hebben gegeven. Voor het CDA heeft altijd voorop gestaan dat de diergezondheid niet in gevaar mag worden gebracht”, reageert CDA-er Jaco Geurts.

Stikstofruimte uit varkenshouderij

De CDA‘er is opgelucht, maar heeft nog vragen over waarom bijvoorbeeld de stikstofruimte van de varkenshouderij moet komen. Carla Dik-Faber van de ChristenUnie vindt het goed dat de boer weer zelf kan kiezen wat het beste voer is voor zijn vee. “Het vanuit de overheid voorschrijven aan een boer wat hij zijn vee moet voeren, was voor niemand ideaal”, reageert de politica. Ze benadrukt dat de politiek nu samen met de sector moet kijken naar maatregelen die wel effectief zijn.
Mark Harbers (VVD) reageert eveneens opgelucht over het intrekken van de maatregel, die volgens hem te dwingend was bij het maken van keuzes door de boer. Wel vraagt hij zich af of het besluit niet eerder had kunnen worden genomen. “Dat het droog is, wisten we al eerder”, vindt hij.

Meer ruimte voor boeren om stikstofuitstoot te verminderen

Harbers vindt dat er vanaf volgend jaar maatregelen moeten komen waarmee boeren meer ruimte hebben om zelf te kiezen welke maatregelen te nemen om de stikstofuitstoot te verminderen. “Dat moet een eerlijke keuze zijn. Dus als we geld beschikbaar stellen, moet dat zowel beschikbaar zijn voor bedrijven die willen investeren in innovaties, als voor bedrijven die willen stoppen.”

Harbers benadrukt dat de financiële prikkel niet zo mag zijn dat boeren eigenlijk gedwongen worden om te stoppen. Harbers verwacht niet dat de bouw nu vertraging oploopt door het afschaffen van de voermaatregel, omdat de vergunningverlening toch al wat vertraging opliep. Het feit dat door de warme sanering varkenshouderij vooral stikstofruimte vrij komt in Zuid- en Oost-Nederland, ziet Harbers niet als een probleem. “Ook daar wordt volop gebouwd.”

Voor het bouwen in de Randstad moet sowieso een bouwdrempel worden ingevoerd omdat daar te weinig mogelijkheden zijn om de stikstofuitstoot te verlagen, aldus de politicus.

Oppositie: krimp van veestapel nodig

Linkse oppositiepartijen SP en GroenLinks hebben gelijk een debat aangevraagd over het besluit om de voermaatregel in te trekken, al is Laura Bromet (GroenLinks) positief dat de maatregel van tafel is, als blijkt dat hij niet werkt. Krimp van de veestapel is volgens haar onontkoombaar. Frank Futselaar (SP) spreekt van ‘gepruts’ door het kabinet.

Ook Frank Wassenberg (PvdD) twittert dat het kabinet ‘maar wat aanklooit’. Volgens hem werken technologische maatregelen als voermaatregelen en luchtwassers niet om de uitstoot te verminderen. “Krimp van het aantal dieren is wel de oplossing”, vindt hij. PvdA-er William Moorlag ziet krimp van de veestapel ook als onvermijdbaar.

Snel delen

Afbeelding
Mariska Vermaas

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin