Kamer praat voorlopig niet over landbouwakkoord

Leonie Vestering (PvdD).
Leonie Vestering (PvdD).

De Tweede Kamer wil voorlopig niet debatteren over de verkenning naar het landbouwakkoord, over de de samenhang van landbouw, klimaat en voedsel of over de NVWA. Ook debatten over de Europese vergaderingen van de landbouwministers worden voorlopig niet op de agenda gezet.

Eerder werd al een debat over natuur geschrapt op initiatief van de vier partijen, die over de formatie van een nieuwe regering praten. Kamerlid Leonie Vestering (Partij voor de Dieren) verzet zich met hand en tand tegen de opschorting van debatten met de landbouwminister. Zij vindt het ongehoord dat de Tweede Kamer zich buitenspel zet, omdat er geformeerd wordt.

Ergernis

De ergernis bij de PvdD en de PvdA nam in de ochtend van 12 oktober nog toe nadat VVD, D66 en CDA gelijktijdig wegliepen uit de vergadering, waarna alleen PvdA‘er Joris Thijssen, PvdD‘er Leonie Vestering en voorzitter Sandra Beckerman (SP) overbleven. Vestering overwoog om de gelegenheidsmeerderheid te gebruiken om alsnog een aantal debatten op de agenda te zetten. Zij deed dat uiteindelijk niet. Ze kreeg wel steun van de PvdA voor haar voorstel om het natuurdebat in elk geval voor de kerst in te plannen.

‘Procedure misbruiken’

Vestering deed een klemmend beroep op de partijen die uit de vergadering waren weggelopen om hun verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger te nemen. PvdA‘er Thijsen zei te begrijpen dat alle partijen graag en snel een kabinet willen. “Maar ik vind het geen doen als de formerende partijen hier de procedure misbruiken. Zo moeten we niet met elkaar omgaan.” Bovendien zijn er onderwerpen waarover wel snel beslissingen moeten worden genomen, zoals het 7e Nitraatactieprogramma en het Nationaal Strategisch Plan. Thijssen vindt dat de Kamer die plannen niet onbesproken kan laten.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer