Kamer stelt voorwaarden bij spoedwet stikstof

Foto: ANP - Foto: "Bart Maat"
Foto: ANP

De Tweede Kamer behandelde woensdag 4 december de Tijdelijke noodwet stikstof van de PVV en de Spoedwet aanpak stikstof van het kabinet. De PVV-wet krijgt nauwelijks steun, de spoedwet haalt een meerderheid.

Het zit een groot deel van de Tweede Kamer niet lekker dat het kabinet in de spoedwet regels opstelt die boeren kunnen verplichten ingrediënten aan voer toe te voegen, of die verplichte gehalten aan bepaalde ingrediënten vaststellen.

Van verschillende kanten (VVD, CDA, SGP) kreeg landbouwminister Carola Schouten woensdag de opdracht van dergelijke voorschriften af te zien en in samenspraak met bijvoorbeeld het Landbouw Collectief te komen tot doelvoorschriften.

Spoedwet helpt woningbouw op gang

De Spoedwet aanpak stikstof van het kabinet moet ervoor zorgen dat de woningbouw op korte termijn weer op gang komt. Tegelijkertijd wordt in de wet geregeld dat voermaatregelen kunnen worden genomen en dat de maximumsnelheid naar beneden kan. Daarnaast kan een drempelwaarde worden ingevoerd. Die maakt het mogelijk om bepaalde activiteiten toe te staan, zonder dat er een Natuurbeschermingsvergunning voor nodig is. Tegelijk wordt met de wet een stikstofregistratie mogelijk gemaakt.

Kamermeerderheid voor spoedwet kabinet

De spoedwet krijgt een meerderheid in de Tweede Kamer. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben weliswaar wijzigingsvoorstellen ingediend, maar zij ondersteunen de wet. Dat geldt ook voor 50Plus. SGP en PvdA twijfelen nog over steun, GroenLinks en Partij voor de Dieren lijken zich evenals PVV tegen de wet te keren.

Lees ook: Alleen PVV steunt PVV-wet stikstof

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer