Kamer unaniem voor vervroegd einde nertsenhouderij

Foto: ANP
IMG_ANP-417283498

De Tweede Kamer heeft unaniem voor het vervroegde verbod van de nertsenhouderij gestemd.

Alle partijen stemden voor het wetsvoorstel om het houden van pelsdieren vanaf 2021 in Nederland te verbieden. Daarmee komt er op zeer korte termijn een definitief einde aan de pelsdierhouderij. Tijdens het debat over het wetsvoorstel zei minister Carola Schouten dat de meeste bedrijven inmiddels al geen dieren meer hebben. Vier bedrijven zijn nog bezig met het pelzen van de dieren. De verwachting is dat deze bedrijven volgende week ook alle dieren gedood hebben.

Ondernemersrisico in nadeelcompensatie

De Tweede Kamer stemde ook voor een motie van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet om het ondernemersrisico in de nadeelcompensatie te verhogen van de huidige 15% naar 20%. Dat zou betekenen dat nertsenhouders 5 procentpunt minder nadeelcompensatie krijgen. De nadeelcompensatie wordt berekend op basis van het vergunde aantal dieren, een vergoeding ter overbrugging naar ander werk en een vergoeding voor de afvloeiingskosten van personeel. Van dit bedrag wordt in het huidige voorstel nu 15% afgehaald vanwege ondernemersrisico. Een meerderheid van SP, PvdA, PvdD, GroenLinks, 50Plus, D66, PVV en Van Kooten namen de motie aan om dit percentage te verhogen naar 20%. Minister Schouten ontraadde beide moties. Ze zei bij het debat dat er een fair balance moet zijn tussen het compenseren van het beëindigen van een activiteit en dat er aan de andere kant ook geen sprake mag zijn van overcompensatie. Ze heeft daarom besloten om 15% ondernemersrisico aan te houden. Direct na de stemmingen was nog niet duidelijk hoe de minister de motie gaat uitvoeren.

Nertsenhouders mogen stikstofruimte behouden

Pogingen van SP, GroenLinks en D66 om de stikstofruimte van nertsenbedrijven te laten vervallen ten gunste van de natuur, haalden het niet. Alle drie de partijen dienden een eigen motie in om dit te regelen, maar voor geen enkele was een meerderheid, waardoor nertsenhouders de stikstofruimte mogen behouden. Eerder wilde Schouten de stikstofruimte afromen, maar de Raad van State was hier kritisch over, waardoor het plan werd geschrapt. Nertsenhouders vreesden bovendien dat door het afnemen van de stikstofruimte omschakeling naar een andere bedrijfstak onmogelijk zou worden.

De Kamer stemde ook unaniem voor een motie van CDA en VVD dat nertsenhouders twee weken na het verbod op de sector een voorschot moeten krijgen op de compensatievergoeding.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.