Kamer: Verspreiding dierziekte meenemen bij ruimtelijk beleid

20-10 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Bij de uitwerking van de gebiedsplannen voor de stikstof-, klimaat- en wateropgaven (Nationaal Programma Landelijk Gebied) moet ook rekening worden gehouden met effecten op mogelijke verspreiding van dierziekten en zoönosen. Dat heeft de Tweede Kamer donderdag opgedragen aan het kabinet.

Kamerlid Eva van Esch (Partij voor de Dieren) zegt dat de regering rekening moet houden met de aanbevelingen van de commissie Bekedam, die onder andere het advies heeft gegeven de dichtheid van veehouderijbedrijven te verminderen en het aantal dieren per bedrijf ook.

De Kamer wil van het kabinet eens in de twee jaar een overzicht krijgen van het aantal hectares groen, landbouw en natuur dat in verstening verdwijnt. Een motie van Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Sandra Beckerman (SP) kreeg donderdag een ruime meerderheid.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer