Kamer vindt ingrijpen in gasgebruik sierteelt niet nodig

11-05 | |
Tuinbouwkassen bij Zevenbergen (N.-Br.) - Foto: ANP
Tuinbouwkassen bij Zevenbergen (N.-Br.) - Foto: ANP

De meerderheid van de Tweede Kamer vindt het niet nodig om in de sierteelt in te grijpen in het gasgebruik.

Dat blijkt bij de stemmingen over moties die Partij voor de Dieren (PvdD) en GroenLinks hebben ingediend.

PvdD stelde voor om een plan op te stellen om de sierteelt af te schakelen van het gas, om de sector zo minder afhankelijk te maken van Russisch gas en om te schakelen naar voedingstuinbouw in onverwarmde kassen. Met steun van GroenLinks, SP, PvdA, Denk, Volt, Bij1, Den Haag en Gündogan, wist PvdD een kwart van de Kamerleden achter hun voorstel te krijgen.

Meerderheid is tegen

Dezelfde partijen stemden ook voor het voorstel van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet, waarin ze vraagt om het gebruik van fossiele energie in de sierteelt te verbieden of af te bouwen. Een ruime meerderheid is tegen de voorstellen. Tijdens het debat wees landbouwminister Henk Staghouwer de voorstellen ook al af. Hij wijst erop dat de glastuinbouw al wordt gestimuleerd om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en verder te verduurzamen.

Marktinformatie over energieprijzen zoals van diesel, gas, en elektra vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer