Doorgaan naar artikel

Kamer vraagt om versoepeling vrijwillige bosaanplant

Foto: Van Assendelft Fotografie

Foto: Van Assendelft Fotografie

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de vrijwillige aanplant van (voedsel-)bos mogelijk en aantrekkelijk maakt.

In een breed gesteunde motie vraagt CDA‘er Derk Boswijk het kabinet om met voorrang in kaart te brengen wat er aan regelgeving moet veranderen, zodat boeren en andere grondeigenaren niet worden belemmerd in het vrijwillig aanleggen van bos.

Landschapselementen

Demissionair minister Carola Schouten zei woensdag 21 april in debat met de Tweede Kamer dat het voorstel van Boswijk in lijn is met wat zij wil. De minister geeft aan dat onder andere in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid ook landschapselementen worden meegewogen bij de toekenning van steun. Ze vindt het echter geen goed idee om de bijdrage aan landschapsbeherende organisaties (zoals Natuurmonumenten) te verminderen om dat geld te gebruiken voor een boerburgerbelevingsfonds, zoals Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) voorstelde.

Bijdrage aan natuurbeherende organisaties

Van der Plas refereerde bij de indiening van haar motie aan de oproep van Natuurmonumenten om niet naar overvolle natuurgebieden te komen. Zij vindt het een goed idee om recreanten gebruik te laten maken van recreatiemogelijkheden op het platteland. Maar dan moet daar wel een vergoeding tegenover staan. De minister zegt dat de bijdrage aan natuurbeherende organisaties niet zomaar kan worden stopgezet. “Dat is ook niet in het belang van de natuur. De bijdrage is niet bedoeld voor de recreatie in de natuur, maar voor het beheer en onderhoud.”

De ChristenUnie vraagt bij monde van Pieter Grinwis om de inpassing van voedselbossen in de bossenstrategie. Hij vraagt – samen met CDA en GroenLInks – om juridische belemmeringen weg te nemen voor de aanleg van voedselbossen.

Beheer
WP Admin