Kamer wil eerder einde nertsensector. Maar hoe?

Kamerleden willen een vervroegd fokverbod, maar volgens minister Schouten is dat lastig te realiseren. - Foto: Michel Zoeter
Kamerleden willen een vervroegd fokverbod, maar volgens minister Schouten is dat lastig te realiseren. - Foto: Michel Zoeter

In de Tweede Kamer is een ruime meerderheid voor het eerder stoppen van de nertsenhouderij, nu de sector kampt met coronabesmettingen. De vraag is hoe.

Het leek wel een wedstrijdje ver-plassen. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de maatregelen in de nertsenhouderij in verband met de besmettingen met het coronavirus Covid-19 buitelden Kamerleden over elkaar heen over de vraag welke partij nu de eerste was die de sector wilde verbieden. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet was er speciaal voor naar de handelingenkamer gegaan om de schriftelijke verslagen van de politieke debatten na te zoeken. Ze vond een bijdrage van Ria Beckers, de latere partijleider van GroenLinks, die in 1989 al wilde dat de nertsenhouderij beëindigd zou worden. D66-woordvoerder Tjeerd de Groot claimde dat D66-minister Laurens Jan Brinkhorst in 2002 als eerste voorstelde om de nertsenhouderij te beëindigen. Dion Graus vond het wedstrijdje ver-plassen maar onzin: het was SP-Kamerlid Krista van Velzen die het wetsvoorstel dat uiteindelijk werd aangenomen, in 2006 indiende.

Verbod nertsenhouderij vanaf 2024

Los van de vraag wie nu de eerste was, tekent zich een meerderheid in de Kamer af die de sector eerder wil beëindigen. De vraag is alleen hoe dit geregeld kan worden.
Verantwoordelijk landbouwminister Carola Schouten heeft al meermaals gezegd dat het vervroegen van het verbod op de nertsenhouderij niet kan. De 10 jaar overgangstermijn voor de sector – die tot 2024 loopt – is onderdeel van de wet. Die regel moet nertsenhouders de gelegenheid geven om hun investeringen terug te verdienen en geldt als alternatief voor een schadevergoeding voor het afnemen van hun eigendom.

De afkeer van Tjeerd de Groot van de nertsensector spat ervan af

Kosten beëindiging nertsensector

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot stelt zich opvallend star op. Hij wil geen cent extra uitgeven aan de nertsensector. Sterker nog, tijdens het debat vraagt hij zelfs of de nertsenhouders niet zelf kunnen bijdragen aan de ruimingen van de bedrijven, omdat ze niet bijdragen aan het Diergezondheidsfonds. De afkeer van De Groot van de nertsensector spat ervan af. Hij haalt ondanks zijn rol als coalitiegenoot zelfs de PvdD en SP links in en zet zichzelf daarmee buitenspel. Want hoewel de linkse PvdD, SP, PvdA en GroenLinks liever zien dat de nertsenbedrijven vandaag stoppen dan morgen, zijn ze wel bereid om enige vergoeding te bieden aan de ondernemers. “Al moet dit wel in verhouding staan tot de marktsituatie in de nertsensector”, vindt Frank Futselaar (SP). Die marktsituatie is ronduit belabberd. Door de coronacrisis is er geen handel in pelzen en de sector draaide afgelopen jaren al verlies.

Veel geld naar nertsenhouders die zelf al miljonair zijn

Stoppersregeling nertsenhouderij

De opstelling van D66 speelt misschien wel een rol bij de unieke samenwerking tussen GroenLinks en CDA. De partijen komen samen tot een motie voor een aantrekkelijke stoppersregeling, zodat nertsenhouders nog dit jaar stoppen met hun bedrijf. ChristenUnie en VVD steunen de motie. “Bent u zich bewust dat hiermee heel veel geld van hardwerkende, belastingbetalende Nederlanders naar nertsenhouders gaat, die zelf al miljonair zijn?”, vraagt De Groot aan Lodders. Ook PvdD vreest voor een goudgerande regeling om de nertsenhouders te verleiden om te stoppen, zonder gewenst effect. Ze wil een fokverbod voor nertsen instellen per 2021. Volgens Schouten houdt dat bij de rechter geen stand en zal ook dat een forse bijdrage van de overheid vragen, omdat ondernemers dan schadevergoeding moeten krijgen.
De wens van de Kamer is duidelijk: ze willen de nertsenhouderij zo snel mogelijk beëindigen. De een omdat ze vanwege dierenwelzijn of ethiek van de sector af willen, de ander wil het moment gebruiken om een sector zonder toekomstperspectief uit de penarie te helpen. Het is de vraag of partijen bereid zijn om over hun ego heen te stappen en mee willen werken aan een fatsoenlijke oplossing.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer