Kamer wil onderbouwing voermaatregel

Minister Carola Schouten. - Foto: ANP
IMG_ANP-417363250

De Tweede Kamer reageert met nauwelijks verholen verbazing en verontwaardiging op de uitkomst van het kort geding, eind vorige week, over de onderbouwing van de voermaatregel van landbouwminister Carola Schouten. Tijdens de zitting bleek vorige week dat de onderbouwing van de voermaatregel niet of niet duidelijk gedocumenteerd is.

PVV‘er Barry Madlener was de eerste die vorige week vragen stelde, gevolgd door achtereenvolgens FvD-fractievoorzitter Thierry Baudet, de coalitiegenoten Jaco Geurts (CDA) en Mark Harbers (VVD) en Roelof Bisschop (SGP). Madlener vraagt de minister of zij begrijpt dat het stikstofbeleid door de boeren ‘gezien kan worden als het wegtreiteren van boeren van hun landbouwgrond’. Hij wil volledige onderbouwing van het stikstofbeleid.

Onderliggende gegevens

Dat is in de kern ook wat Thierry Baudet vraagt. Baudet specificeert zijn vragen vooral op het feit dat de onderliggende gegevens niet beschikbaar komen voor derden, om daarmee hun eigen berekeningen te doen. Hij wil ook weten waar de 155-gram-grens, die in de voermaatregel van de minister is opgenomen, op gebaseerd is. Die 155 gram is de ondergrens van het gehalte in het rundveevoer, waarbij boeren een uitzondering kunnen maken op de regel die aangeeft hoeveel gram ruw eiwit er in krachtvoer mag zitten.

Draagvlak

VVD en CDA vinden dat het niet alleen ontbreekt aan onderbouwing, maar ook aan het creëren van draagvlak. Geurts en Harbers zeggen dat ‘melkveehouders niet het idee hebben dat ze serieus genomen worden’. Geurts en Harbers halen kortgedingrechter Hoekstra-Van Vliet aan, die tijdens de behandeling van een door Agrifacts en Stikstofclaim aangespannen rechtszaak zei dat draagvlak voor regelgeving belangrijk is. “Dat krijg je alleen door proactief informatie te verstrekken.”

Voermaatregel uitstellen

Geurts heeft eerder ook al aan Food&Agribusiness aangegeven dat hij vindt dat de minister zich meer moet inspannen om draagvlak te krijgen haar beleid. Kamerlid Roelof Bisschop van SGP vraagt de minister om de invoering van de voermaatregel uit te stellen tot de onderliggende gegevens zijn geverifieerd. Ook Baudet vraagt om de maatregel uit te stellen ‘totdat voldoende is aangetoond dat de onderbouwing deugdelijk is’.

Nuance ministerie

Het ministerie nuanceert ondertussen het beeld dat ‘de ambtenaar op vakantie was’, die met de onderbouwing van de voermaatregel was belast. Volgens het ministerie heeft een team van ambtenaren zich met de maatregel bezig gehouden, maar was de belangrijkste specialist vorige week op vakantie.

Braakman
Jan Braakman Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.